Nabozenstowo_czerwcowe_2019a

Nabożeństwa

codziennie po Mszy św.

Zapraszamy!

czerwcowe

Sw._Bartlomiej_2015a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego - 2016

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch, o którym wiemy, że jest nieodzowny do budowania wspólnoty Kościoła, nie chciałby nas zapytać, dlaczego tak mało głosimy i praktykujemy przebaczanie w naszym codziennym życiu? Nie dotyczy to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale całego naszego sposobu budowania wspólnoty Kościoła poprzez przebaczanie i prośbę o przebaczenie.

Wobec słabości moich braci, wobec podziałów w łonie rodzin, wspólnot, narodów i Kościołów, Boże, umacniaj w nas dar Ducha Świętego, otrzymanego na odpuszczanie grzechów, jednanie i budowanie poprzez przebaczenie.

Dodane przez Magda

Administrator :-)

Wszelkie prawa zastrzeżone
Parafia pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie
Copyright © 2014 – 2019