Wystawa_Nawiedzenie_2021a

Wystawa fotograficzna

Zapraszamy!

Wielki_Post_2021a

Droga Krzyżowa

Piątek - godz. 17:15

Gorzkie Żale

Niedziela - godz. 15:00

Zapraszamy!

Sw._Bartlomiej_2020a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

tło_630-lecie_nowe_calosc_2019_1a

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Szaty_liturgiczne_2019aaabbbb

Zabytkowe szaty liturgiczne
Nawiedzenie_2020_1aa

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

I Niedziela Adwentu ze św. Janem Pawłem II – 30.11.2014r.

I_Niedziela_Adwentu_2014

 

Drodzy Bracia i Siostry!

1. W dzisiejszą pierwszą niedzielę Adwentu otwiera się nowy rok liturgiczny, a dokładniej, zaczynają się przygotowania do Bożego Narodzenia. Cały Kościół pielgrzymujący na świecie, wraca w duchu wobec oczekiwanego Mesjasza.

Bóg jest “Kto to” przyszedł pośród nas w osobie Jezusa Chrystusa, jest nadal w sakramentach Kościoła i w każdym człowieku, który prosi o pomoc, będzie w chwale na końcu czasów. Dlatego Adwent charakteryzuje “baczną obserwację i aktywność” , pielęgnowana z miłością i nadzieją, która rozlewa się w chwale i błaganiach i wynikami w konkretnych dziełach miłości braterskiej.

2. Rozpoczyna się dzisiaj niezwykły Adwent jest to Adwent Wielkiego Jubileuszu , kiedy będziemy obchodzić dwutysięczną rocznicę przyjścia Zbawiciela w pokorze naszej ludzkiej natury. “Kontemplując tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, Kościół przygotowuje się do przekroczenia progu trzeciego tysiąclecia”. To jest spojrzenie wiary, wolne od wszelkich tysiącletnich pokus. To kieruje kroki ludu Bożego w ostatnich dziesięcioleciach, w duchowej atmosferze jednego wielkiego “nadchodzącego”, jak zauważyłem od początku mojego pontyfikatu (por Redemptor hominis , 1).

Przygotowania do Bożego Narodzenia w tym roku Pana znaczy być gotowym, aby wejść przez Drzwi Święte, symbol przejścia do nowego i wiecznego życia, że Jezus Chrystus przyszedł, aby otworzyć się przed każdym człowiekiem. To podkreśla pokutny wymiar, już w czasie Adwentu i mocno przypomniała postać Jana Chrzciciela, który uczy, w rzeczywistości, że droga Pana przygotowuje się do zmiany mentalności i życia (por Mt 3, 1- 3).

3. Adwent to Maria czas par excellence, ponieważ Maryja jest tą, która czekała w przykładny sposób i z zadowoleniem aby Syn Boży stał się człowiekiem. Niech Najświętsza Panna, otworzy drzwi serca dla Chrystusa, Odkupiciela człowieka i historii; uczy nas pokory, ponieważ opiera się na skromnych oczach Boga; pomaga nam zrozumieć więcej i więcej wartość modlitwy, wewnętrznej ciszy, słuchając Słowa Bożego; przynagla nas do intymnego i szczerego poszukiwania woli Bożej, nawet gdy podważa nasze projekty; zachęca nas do oczekiwania Pana, dzieląc nasz czas i nasze energie w tej potrzebie.

św. JAN PAWEŁ II
Niedziela, 28 listopada 1999

Dodane przez Magda

Administrator :-)

Wszelkie prawa zastrzeżone
Parafia pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie
Copyright © 2014 – 2021