Pawel
Boze_Narodzenie_2020a
"A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas."
Sw._Bartlomiej_2020a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

tło_630-lecie_nowe_calosc_2019_1a

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Szaty_liturgiczne_2019aaabbbb

Zabytkowe szaty liturgiczne
Nawiedzenie_2020_1aa

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Słowo Boże

Powołanie Samuela (1 Sm 3, 3b-10. 19) Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś».Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, …

Czytaj więcej

Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu. Przecież to On sam miał chrzcić innych Duchem Świętym Kiedy jednak pojawił się nad brzegiem Jordanu i poprosił o chrzest, Jan nie mógł oprzeć się naleganiu. W ten sposób Chrystus pragnął pokazać, …

Czytaj więcej

Czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego, można lepiej ją zrozumieć, wczytując się w Ewangelię o mędrcach z dalekiej krainy. Przybywają oni do nowonarodzonego Jezusa i rozpoznają w Nim króla, Mesjasza. Prowadzeni przez gwiazdę stają się potwierdzeniem prawdy, że w ludzkim sercu …

Czytaj więcej

Jakże urzekająca jest pokorna miłość Boga! Ten, który stworzył wszystko mocą swego słowa, zapragnął być blisko człowieka. I aby człowiek mógł spotkać Boga, przyjął ludzkie ciało, zamieszkał wśród nas. Co więcej, nie tylko stał się człowiekiem, lecz potrzebował też innych …

Czytaj więcej

“NIECH SIĘ OTWORZY ZIEMIA I ZRODZI ZBAWICIELA …”           Widzimy to wszystko pod Sercem Maryi i w żłóbku Betlejemskim, i w noc Bożego Narodzenia. Widzimy w życiu Kościoła, w tradycjach i zwyczajach, jakie umacnia on w …

Czytaj więcej

“TA, KTÓRA ZAWIERZYŁA MIŁOŚCI …”           Staje przed Nią Anioł i oznajmia Jej dziwne rzeczy: “Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.” “A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóżby …

Czytaj więcej

“A MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI …”           Nasza postawa chrześcijańska wobec innych musi być taka, aby nikogo nie kłuć nieustannie w oczy, tym, co on sam dobrze o sobie wie i widzi. Żeby jednak mieć …

Czytaj więcej

Drogowskaz wskazujący nieomylnie drogę …           Ale dzisiaj, w Adwencie, w oczekiwaniu na przyjście Słowa, które w Niej już Ciałem się stało – chociaż świat nic jeszcze o tym nie wie i dzienniki o tym nie …

Czytaj więcej

“Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał … ”           Stworzenie świata i człowieka na obraz i podobieństwo Boże, jest udzieleniem się bezmiaru Bożej miłości, której nigdy do końca na tej ziemi nie pojmiemy. Ale …

Czytaj więcej

Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas tę …

Czytaj więcej

“Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych …

Czytaj więcej

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc …

Czytaj więcej

Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem człowieka jest to, aby BÓG BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest, to bardzo cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca …

Czytaj więcej

Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłby dla każdego inne syna trudne, być może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest mi dane, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się …

Czytaj więcej

Posąg Świętego Piotra na placu św. Piotra w Watykanie Dwóch wielkich Apostołów Kościoła – Piotr i Paweł. Niewiele mieli wspólnego ze sobą za życia, lecz połączyła ich męczeńska śmierć i stali się kolumnami wspierającymi Kościół, nie tylko ten pierwotny. Piotr, …

Czytaj więcej

Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje się człowiekiem, to za …

Czytaj więcej

Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu Duchem Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej im misji głoszenia prawdy o Bogu. Wydarzenia związane z męką Jezusa tak bardzo wstrząsnęły uczniami, że nawet wieczorem w dniu …

Czytaj więcej

Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza wskazuje na uniwersalność Jego orędzia. Ten, którego wyczekiwał lud Izraela, a którego nie rozpoznał w dniu swego nawiedzenia, został posłany ze swoją nauką nie tylko do synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać całą ludzkość …

Czytaj więcej

Bóg zna wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie …

Czytaj więcej

Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, którym jest źródło naszego życia. Jezus jest większy niż wszystko to, co nasz przygniata, przezwyciężył nawet śmierć i obdarza nas zwycięstwem. Odkrycie tego, że Ukrzyżowany żyje, jest procesem. Choć to Maria …

Czytaj więcej

Jezus zapowiadany przez proroków Sługa Boży, uczynił ze służby istotę swej misji. Po to przyszedł na świat, aby służyć człowiekowi. Obmywanie stóp należało do obowiązków niewolnika, stąd taka zdecydowana reakcja Piotra. Jezus jednak w tej służbie uniżenia poszedł jeszcze dalej. …

Czytaj więcej

Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swojego Mistrza. A jak jest nasza cena? Co sprawa, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po jakimś czasie, wcześniej lub później być może nawet …

Czytaj więcej

Ileż razy te słowa skierowane przez Martę do Jezusa przy grobie Łazarza moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy duchowymi trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe lata. Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie nadaje się do …

Czytaj więcej

Ewa jako pierwsza skosztowała śmiercionośnej słodyczy grzechu, kiedy przekraczając ustanowiony dla dobra ludzi zakaz, pozwoliła nieufności wobec boga zawładnąć jej sercem i wypowiedziała Mu posłuszeństwo. Maryja jako pierwsza kosztuje słodyczy zbawienia, z ufnością odpowiadając “tak” Bożemu posłańcowi. W Niej Ten, …

Czytaj więcej

Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli …

Czytaj więcej

Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy. Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu zaczerpnąć świeżej wody. On będzie wtedy czekał przy studni, …

Czytaj więcej

Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należytą w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie …

Czytaj więcej

Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc Słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor Listu …

Czytaj więcej

Dzisiejsza Ewangelia, która wprowadza nas w Wielki Post, poucza nas o duchowej dyskrecji. Nic z tego, co robimy, ani jałmużna, ani modlitwa, ani post, nie mogą być potraktowane na pokaz. W przeciwnym razie rozmijamy się z sednem tego, co się …

Czytaj więcej

“Ofiarowanie Pańskie” – Certosa di Pavia (klasztor) – Włochy Zdziwienie rodziców Jezusa jest inne niż zdziwienie, z którym spotkał się On w swoim rodzinnym mieście. Tamto było zamknięte na odczytanie prawdy o nim, to jest zdziwieniem starającym się ją zgłębić. …

Czytaj więcej

Jezus, przyjmując ludzka naturę, prawdziwie chciał dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia od grzechu. Przychodząc do Jana, bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do drzewa krzyża. On …

Czytaj więcej

Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze wiązała …

Czytaj więcej

Dzisiejsza uroczystość, zwana kiedyś Obrzezaniem Pańskim, kończy oktawę Bożego Narodzenia. W tradycji żydowskiej to właśnie w ósmym dniu po urodzeniu następuje obrzezanie chłopca. Czytamy, że obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed poczęciem. Choć …

Czytaj więcej

Przyjęcie powołania małżeńskiego i rodzicielskiego przez Maryję i Józefa wymagało od nich wielkiego poświęcenia, a nawet ofiary. Niekiedy wola Boża obliguje nas do natychmiastowej realizacji: Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę. To posłuszeństwo w wypełnianiu poleceń objawionych przez anioła rodziło …

Czytaj więcej

Nie wszyscy pobiegli z radością na wieść o Narodzeniu się Zbawiciela jak pasterze. Nie każdy przyjął to z wiarą jak Józef. Nie we wszystkich sercach zagościła miłość jak u Maryi. Nie każdy pragnął ujrzeć Dziecię – Króla jak mędrcy ze …

Czytaj więcej

Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało śród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem – Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to …

Czytaj więcej

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu Słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego podstawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć …

Czytaj więcej

Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są bowiem słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, …

Czytaj więcej

Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy przychodzili, aby …

Czytaj więcej

Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości… Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, …

Czytaj więcej

Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zbłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni. Taka jest Twoja pełna miłość królewska władza. To dzięki niej otwierasz bramy królestwa.

Maryja nazywa siebie błogosławioną, to jest szczęśliwą. A kim są błogosławieni-szczęśliwi w nauczaniu Jezusa? To ubodzy w duchu, płaczący, miłosierni, czyniący pokój. Ich Chrystus nazywa szczęśliwymi. W ludzkim rozumieniu jest to dalekie od szczęścia, ale Jezus zapewnia, że będą oni …

Czytaj więcej

Piotr doznaje wielkiej radości na widok chwały, która otacza jego Mistrza. Wszystko mu przypomina świetlane dzieje przodków: góra i głos, namiot i obłok, lśniące szaty i Mesjasz, Mojżesz i Eliasz. Nic zatem dziwnego, że pragnie przedłużyć chwilę pobytu na górze, …

Czytaj więcej

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół “Ojcze nasz”. Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy. Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach. Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć ją w pamięci. …

Czytaj więcej

Krzątanina i zaniepokojenie Marty, aby posiłek był pięknie podany, stawiają pytanie o to, co przynosi Bóg ze swoją gościną. Pośpiech i niepokój? Bynajmniej! To wywołują ludzie, którzy przychodzą do nas nie po to, aby spotkać się, a jedynie po to, …

Czytaj więcej

“Piekło to inni”. To zdanie Jeana-Paula Sartre’a ukazuje relacje, a właściwie ich brak, z drugim człowiekiem, rozumianym jako wróg. Jezus ukazuje inne spojrzenie. Nie mówi o nim “inny”, lecz nazywa go bliźnim. On wskazuje nam miłość bliźniego jako doskonały sposób …

Czytaj więcej

To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi wierzących ku prawdzie, On przecież nie zna innego “kierunku”. Zaprzeczyłby sobie samemu, prowadząc uczniów ku czemuś innemu niż prawda. Może jednak zrodzić się pytanie, jaki wymiar ma owo pełnej. Przecież to, co objawił Bóg …

Czytaj więcej

Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posłucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia …

Czytaj więcej

Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata (Łk 9, 51). Owo “zabranie” (użyty tutaj grecki rzeczownik analempsis oznacza “wniebowstąpienie”!) oznaczało mękę i śmierć na krzyżu. Teraz także nadszedł czas, aby Jezus został wzięty z tego świata, ale …

Czytaj więcej

Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to być z kimś w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową …

Czytaj więcej

Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów …

Czytaj więcej

Mamy miłować się tak, jak sami zostaliśmy umiłowani. A miłość boga do człowieka jest nieskończona. Święty Bernard ujął to tak: “Miarą miłowania boga jest miara bez miary”. Lekarz wobec pacjenta nie ma jakiejś określonej miary zdrowia, którą chce mu przywrócić. …

Czytaj więcej

Zdrajca musi mieć dobrze przygotowany plan, by osiągnąć cel, zdobyć korzyści i uniknąć zdemaskowania. Tak było w przypadku Judasza Iskarioty. Jednak w tej zdradzie jest coś przerażającego. Z chwilą, gdy Jezus wypowiedział te znamienne słowa, uczniowie bardzo się zasmucili i …

Czytaj więcej

Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa jako wielki triumf Bożego miłosierdzia. Objawia się ono w przebaczeniu. Scena ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Później obietnica zbawienia udzielona Dobremu Łotrowi. Jezus na krzyżu wypełnił więc …

Czytaj więcej

Zwykło się mawiać, że Jezus pisał grzechy oskarżycieli. A może zajął się pisaniem, aby nie patrzeć w oczy owej kobiety i nie powiększać jej wstydu lub nie chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do proroctwa Jeremiasza: “Wszyscy, …

Czytaj więcej

Słowa, które zadecydowały o wewnętrznej przemianie młodszego syna, to: Zastanowił się, a dokładnie tłumacząc: Do siebie samego wszedłszy. Żył on ciągłym pragnieniem zdobywania tego, co było na zewnątrz niego: wpierw chęcią posiadania ojcowskiego majątku, poznawania dalekich stron, zdobywania, na koniec …

Czytaj więcej

Słowo stało się ciałem (J 1, 14). To największe wydarzenie w dziejach ludzkości (Bóg stał się człowiekiem) rozpoczęło się w domu pokornej Służebnicy Pańskiej. Oto poczniesz i porodzisz Syna – to nie tylko wypełnienie proroctwa, ale też zaspokojenie odwiecznej ludzkiej …

Czytaj więcej

Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył …

Czytaj więcej

Sprawiedliwość Józefa polegała na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bardzo bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwala mu zrozumieć więcej niż jedynie więzy małżeńskie. Józef potrafi przezwyciężyć ludzkie trudności. Dlatego z …

Czytaj więcej

Czas wielkopostnego wpatrywania się w krzyż Jezusa zostaje rozpromieniony jasnością Jego Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą niż Golgota, zostają zaproszeni wybrani uczniowie. Im, zmierzającym z Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy, i nam, przygotowującym się do świąt paschalnych, objawia się …

Czytaj więcej

Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym samym próbom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki przez pustynię. Brak chleba, żądza władzy i wystawianie Boga na …

Czytaj więcej

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, które daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez …

Czytaj więcej

Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego pochodzi samo dobro. Aby za …

Czytaj więcej

Tyle razy”szczęśliwi” i tyle samo “biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek, który chce …

Czytaj więcej

Lęk przed spotkaniem z Bogiem z powodu grzechów był właściwy dla ludzi Starego Testamentu. Mojżesz, Izajasz, Ezechiel lękali się spotkania i rozmowy z Bogiem. Ich reakcją było zasłonięcie twarzy lub słowa: Biada mi! Jestem zgubiony! Swoją grzeszność wyznaje również Piotr. …

Czytaj więcej

Tylko całkowite posłuszeństwo wobec Bożej woli daje prawdziwą radość i pozwala doczekać się spełnienia nadziei. Maryja i Józef wypełniają nakaz Prawa, idąc razem do świątyni. Tam dowiadują się, że przyniesione przez nich Dziecię jest zbawieniem i światłem przygotowanym dla wszystkich …

Czytaj więcej

Łukasz jest prawdziwym historykiem – badaczem, który dotarł do naocznych świadków, sam wszystko starannie zbadał i opisał, aby jego dostojny adresat przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia. Jego Ewangelia jest skierowana do Teofila. To greckie imię oznacza “przyjaciel Boga”. Może …

Czytaj więcej

Wesele w Kanie ukazuje miłość Boga i zapowiada to, co dokona się w Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią zostanie otwarta siódma stągiew – Serce Jezusa, z którego wypłynie woda …

Czytaj więcej

Jordan, to niezwykła rzeka. Kręta, o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona przez Izraelitami, jak niegdyś Morze Czerwone, aby mogli wejść do Ziemi Obiecanej. Podobnie stało się, …

Czytaj więcej

Król Miłości nie narodzi się w niedostępnym pałacu, lecz w ubogim miejscu, które jest otwarte dla wszystkich – zarówno dla prostych pastuszków, jak i dla wielkich mędrców. Jest to zapowiedź, że betlejemski żłóbek stanie się ołtarzem, który zgromadzi ludzi ze …

Czytaj więcej

Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie, która żyła tak jak wiele podobnych im rodzin, zachowując przepisy prawa religijnego. Jezus został przez nich ofiarowany w świątyni, a gdy miał dwanaście lat przybył z nimi do świątyni jerozolimskiej. Próbował tam uświadomić …

Czytaj więcej

Przyjście Zbawiciela na ziemię otworzyło nowy rozdział w dziejach świata. Ludzkość została raz na zawsze wykupiona z niewoli grzechu, a Szatan został pokonany. Nienawiść Heroda doprowadziła do okrutnej śmierci niewinnych chłopców. Szatan próbował zabić nowo narodzonego Syna Bożego, ale Bóg …

Czytaj więcej

Męczeństwo św. Szczepana przezywane tuż po Bożym Narodzeniu przenosi naszą uwagę z betlejemskiej groty i śpiewu Aniołów na dramatyczne wydarzenie związane z ukamienowaniem pierwszego męczennika. Czy nie za szybkie jest to przejście? Liturgia chce nam dzisiaj uświadomić, z czym wiąże …

Czytaj więcej

Żadne inne wydarzenie z ziemskiego życia Jezusa nie jest tak bliskie naszemu zwyczajnemu ludzkiemu życiu jak Jego narodzenie. Narodziny Syna Bożego są dla ludzkości jak jasna gwiazda, która rozbłysła na ciemnym firmamencie nieba. Dla człowieka staje się ona punktem odniesienia, …

Czytaj więcej

Już tak blisko wigilijny wieczór. To czas bardzo szczególny w ciągu całego roku. Jedni, zwłaszcza dzieci, rwą się, by jak najszybciej usiąść do stołu z najbliższymi, rozpakować prezenty, nacieszyć się kolędami i choinką. Inni boją się tego wieczoru, bo trudno …

Czytaj więcej

Maryja doświadczyła szczególnego wybrania ze strony Boga. Bycie Matką Syna Bożego to największy przywilej, jaki mógł otrzymać ktokolwiek na ziemi. Łaska ta nie wbiła Maryi w pychę. Pozostała Ona nadal dziewczyną z Nazaretu, gotową nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie. Przez …

Czytaj więcej

Jan wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał im chrztu pokuty. Miał on przygotować ludzkość na przyjście Syna Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają żyć, odpowiadał jednoznacznie: bądźcie uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłość i szacunek. Chrzest Janowy nie był jednak …

Czytaj więcej

Jan Chrzciciel otrzymał od Boga określoną misję. Miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. Czynił to według nakazu Bożego, głosząc chrzest i wzywając do nawrócenia. Nasze życie jest częścią historii zbawienia. Mamy do wypełnienia określone zadanie, zlecone nam przez Boga. Jeśli …

Czytaj więcej

W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby sądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie, którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus …

Czytaj więcej

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej …

Czytaj więcej

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy zbyt często …

Czytaj więcej

Opowiedzenie się za Chrystusem nie jest życiowym konformizmem. Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, deptających godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się takiej perspektywy. Zaczął upominać Jezusa, chcąc Go nakłonić …

Czytaj więcej

Życie św. Jana Chrzciciela było ściśle związane z Jezusem. Ich losy wzajemnie się przeplatały. Brzemienna Maryja odwiedziła Elżbietę, matkę Jana, gdy ta była w ciąży i potrzebowała pomocy. Jan, który na pustyni zapowiadał nadejście Mesjasza, udzielił chrztu Jezusowi. I wreszcie …

Czytaj więcej

To Maryja wyprosiła u Jezusa ten pierwszy cud, jaki dokonał się podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Dlatego Kościół już od pierwszych wieków czci Ją jako pośredniczkę łask. Modlimy się przez pośrednictwo Matki Bożej, przedstawiając Jezusowi nasze intencje. Szczególnym miejscem działania …

Czytaj więcej

Apostołowie byli na Górze Przemienienia świadkami szczególnego działania Boga. Stali się odtąd już innymi ludźmi. Człowiek, który w swoim życiu choć raz doświadczy wyraźnego działania Boga, nigdy już nie jest taki sam. Pozostaje wciąż grzeszny z natury, ale jednocześnie świadomość …

Czytaj więcej

Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Udowodnił w ten sposób swoje boskie pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go …

Czytaj więcej

Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córeczki. Kobieta cierpiąca na krwotok z taką samą wiarą dotyka płaszcza Syna Boże, w nadziei uzdrowienia ze swojej dolegliwości. My także możemy stanąć w tym samym szeregu osób potrzebujących i wyrazić przed …

Czytaj więcej

Zesłanie Ducha Świętego nadało nową jakość życiu pierwszej wspólnoty uczniów. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa żyli oni w niepewności i lęku. Drzwi pomieszczenia, gdzie przebywali, były zamknięte z obawy przed otoczeniem. Jezus, który do nich przychodzi, zaczyna od przekazania im …

Czytaj więcej

Ci, którzy z odwagą i zaufaniem idą i głoszą Ewangelię, otrzymują Boże błogosławieństwo, Pan współdziała z nimi i wspomaga ich swoją łaską. Czasem w obliczu naszych osobistych słabości i grzechów możemy poczuć się niegodni, by być głosicielami Chrystusowego orędzia. Jest …

Czytaj więcej

Maryja jest wzorem zaufania Bogu. Jej “tak” na słowa anioła wcale nie było proste. Żadna kobieta do tej pory nie otrzymała przywileju, by zostać Matką Syna Bożego. I miało się to stać w tak niezwykły sposób: “Duch Święty zstąpi na …

Czytaj więcej

Zamknięte z obawy przed otoczeniem drzwi i niedowiarstwo Tomasza – tak wyglądała sytuacja pierwszej wspólnoty chrześcijan po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wciąż jeszcze brakowało im wiary w to, że Jezus pokonał śmierć, i odwagi, aby o tym mówić. Musiał zstąpić na nich …

Czytaj więcej

Dobra Nowina o życiu jest objawiona najpierw kobietom. Tak było podczas zwiastowania, gdy Maryja jako pierwsza dowiedziała się o tajemnicy wcielenia. Poszła Ona z pośpiechem, aby radosną wieść zanieść innym. Podobnie po zmartwychwstaniu – to kobieta jako pierwsza widzi pusty …

Czytaj więcej

Trudno cokolwiek powiedzieć w obliczu wielkopiątkowego dramatu. Nic nie jest w stanie wyrazić tego, co zaszło. Choć wydaje się nam, że wiemy, co się wtedy stało, to w rzeczywistości, wprawdzie świadomi faktów historycznych, nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć ani …

Czytaj więcej

W opisie męki Jezusa Jan podkreśla Jego troskę o uczniów, aby odeszli bezpiecznie z Ogrójca. A z drugiej strony mamy bolesny opis zaparcia się Piotra. Jakby Jan chciał zwielokrotnić moc swego opowiadania, mówiąc: “Patrzcie, jak On nas kocha!”. Męka jest …

Czytaj więcej

Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swego Mistrza. A jaka jest nasza cena? Za ile wyrzekamy Jezusa? Co sprawia, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po jakimś czasie, wcześniej lub …

Czytaj więcej

Ostania Wieczerza to nie tylko uczta, na której spożywa się posiłek krzepiący ducha. Jest to także wieczerza, podczas której Jezus uczy swoich uczniów postawy służby. Jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do “umywania nóg jedni drugim”. Służba bliźniemu stanowi integralną część naszej …

Czytaj więcej

Niedziela Palmowa rozpoczyna wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają się naszym udziałem. …

Czytaj więcej

Warunkiem spotkania Jezusa we własnym życiu jest otwartość na to, co daje na Bóg. Ta otwartość przychodzi wówczas, gdy nie myślimy tylko o sobie i swoich potrzebach, ale służymy Bogu, otwierając się jednocześnie na potrzeby bliźnich. Symeon uchodził za człowieka …

Czytaj więcej

Tylko raz w roku, właśnie dziś, Kościół świętuje czyjeś nawrócenie. Chodzi o Szawła z Tarsu, gorliwego prześladowcę chrześcijan, który jadać do Damaszku, u bram miasta spotkał Jezusa. W tym spotkaniu było tyle gwałtowności, że przyszły Apostoł Narodów, olśniony niezwykłym blaskiem, …

Czytaj więcej

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim. Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania. Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa, ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie lu w życiu samotnym. Jedno jest …

Czytaj więcej

Gdy ktoś zaprasza cię do swojego domu, oznacz to, że darzy cię zaufaniem. Nie jesteś dla niego anonimowym przechodniem, ale kimś, komu warto poświęcić czas i uwagę. Gdy poznajesz imię drugiego człowieka, to ten ktoś przestaje być dla ciebie anonimowym …

Czytaj więcej

Zesłanie Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu miało potwierdzić, że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na potrzeby obecnych tam osób, gdyż Jezus i tak był już od dnia swoich narodzin pełen Ducha Świętego. Takie zewnętrzne znaki …

Czytaj więcej

Wizyta trzech mędrców ze Wchodu (zwanych w naszej tradycji trzema królami) przypomina bardzo ważną prawdę. Aby dotrzeć do Boga, potrzebna jest nam pokora. Ci trzej mężczyźni byli ludźmi wykształconymi i majętnymi. Nie brakowało im zapewne “tego, co ziemskie”. Mimo to …

Czytaj więcej

Jan Paweł II RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI Drodzy bracia w Chrystusie, Zawsze i niestrudzenie będziemy przypominali, że rodzina jest wspólnotą miłości. Miłość małżeńska jednoczy małżonków, jest źródłem nowego życia, jest odbiciem miłości Bożej, zaś wedle słów Gaudium et spes …

Czytaj więcej

Maryja pocznie i porodzi Syna Drodzy Bracia i Siostry! W czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu, w tym roku liturgia przedstawia opowieść o ogłoszeniu przedstawionym Maryi przez Anioła. Kontemplując niesamowitą ikonę Najświętszej Maryi Panny w chwili, gdy otrzymuje ona boskie przesłanie i …

Czytaj więcej

Radujcie się, bo Bóg jest blisko Drodzy Bracia i Siostry! Teksty liturgiczne z tego okresu Adwentu ponawiają wezwanie, abyśmy żyli w oczekiwaniu Jezusa i czekali na Jego przyjście, abyśmy byli otwarci i gotowi na spotkanie z Nim. Czujna czujność, do której chrześcijanie są …

Czytaj więcej

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Drodzy Bracia i Siostry! Ta niedziela wyznacza drugi etap Adwentu. Ten okres roku liturgicznego przybliża dwie postacie, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniach do historycznego przyjścia Pana Jezusa: Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. Dzisiejszy tekst z …

Czytaj więcej

Adwentowa modlitwa do Boga Ojca Drodzy bracia i siostry! Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele nowy rok liturgiczny: będzie to nowa wędrówka wiary, którą należy przeżywać razem w chrześcijańskich wspólnotach. Winna być ona również — jak zawsze — odbywana w obrębie dziejów …

Czytaj więcej

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i …

Czytaj więcej

Duch Święty towarzyszył życiu i misji Jezusa od wcielenia aż do wniebowstąpienia. Tak samo towarzyszy życiu każdego z nas od momentu Chrztu Świętego aż do śmierci. Duch daje nam życie Boże, wypełnia serca nasze miłością Boga samego, wskrzesza nas ze …

Czytaj więcej

Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei, tam gdzie żyli, gdzie spotykali Go po raz pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to symbol codzienności. Jezus pragnie, abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego obecność, działanie, błogosławieństwo w naszych sprawach dnia codziennego. I my …

Czytaj więcej

To, co najbardziej niepokoi i trwoży serce człowieka, to tajemnica śmierci i tego, co będzie po niej. Jezus ukazuje śmierć zupełnie inaczej, niż my ją często postrzegamy. Jest to chwila, w której On przyjdzie po każdego z nas i zaprowadzi …

Czytaj więcej

Ilu już pasterzy, wodzów, autorytetów widziała historia ludzkości. Większość z nich wybierała drogi na skróty, drogi łatwej popularności, szybkiego sukcesu, chwilowych zwycięstw. Byli też i tacy, którzy zapisali się chwalebnie na kartach historii jako zdolni do poświęcenia własnych interesów dla …

Czytaj więcej

Ostanie słowa wypowiadane przez umierającego człowieka mają ogromną wartość. Urastają do rangi ostatniej woli, do duchowego testamentu. Jezus do ostatniego tchnienia myślał o innych, o tych, których kochał najbardziej, o każdym z nas! Pod krzyżem stał Jego umiłowany uczeń. To …

Czytaj więcej

Jezus jest i słucha, jest i pyta. Nie tylko przemierza z uczniami jakiś odcinek drogi. Przez swoje pytania przemierza wraz z nimi drogę wewnętrzną do prawdy ich serc, która wiedzie przez lek, zawód, smutek, zagubienie przeżywane wobec Jego męki i …

Czytaj więcej

Jedynie miłosierdzie jest tak subtelne, aby wejść przez zamknięte drzwi i wprowadzić pokój i radość, nie przerażając, nie zniewalając, nic nie narzucając. Kiedy przyjmuję Miłosiernego w wieczerniku mojego serca, kiedy rozpoznaję Go, raduję się Jego obecnością, przyjmuję dar Jego Ducha …

Czytaj więcej

Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży! Wciąż na nowo, co roku, wzrusza nas w Niedzielę Palmową wstępowanie wraz z Jezusem na górę, ku sanktuarium, towarzyszenie Mu w drodze na szczyt. W tym dniu, na całym obliczu ziemi i na przestrzeni …

Czytaj więcej

Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić Drodzy bracia i siostry! Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli, którą wyróżnia czytana dziś Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-45). Jest to ostatni wielki «znak» Jezusa, po którym …

Czytaj więcej

Uzdrowienie jest nowym stworzeniem Drodzy bracia i siostry! W niedziele Wielkiego Postu liturgia — posługując się fragmentami z Ewangelii św. Jana — prowadzi nas prawdziwym szlakiem chrzcielnym. W zeszłą niedzielę Jezus obiecał Samarytance dar «wody żywej»; dziś, uzdrawiając niewidomego od …

Czytaj więcej

Bóg jest spragniony naszej wiary i naszej miłości Drodzy bracia i siostry! W liturgii III Niedzieli Wielkiego Postu w tym roku czytamy jeden z najpiękniejszych i najgłębszych fragmentów Biblii: dialog Jezusa i Samarytanki (por. J 4, 5-42). Św. Augustyn, którego …

Czytaj więcej

Przemienieni w nadziei Drodzy bracia i siostry! Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu, na kolejnym etapie drogi pokutnej, liturgia, w której w zeszłą niedzielę czytaliśmy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, zachęca nas do refleksji nad nadzwyczajnym wydarzeniem, jakim jest …

Czytaj więcej

Najcięższą niewolą jest grzech Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj mamy Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu — czterdziestodniowego okresu liturgicznego, który jest w Kościele duchową wędrówką, przygotowującą do Wielkanocy. W istocie ma to być pójście za Jezusem, który zdecydowanie zmierza w kierunku …

Czytaj więcej

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, …

Czytaj więcej

W Błogosławieństwach widzi się nierzadko nowotestamentalne przeciwstawienie Dekalogu, to znaczy wyższą etykę chrześcijan w porównaniu z przykazaniami Starego Testamentu. Takie podejście jest zupełnym wypaczeniem sensu tych słów Jezusa. Obowiązek zachowywania Dekalogu Jezus zawsze zakładał jako rzecz oczywistą. W kazaniu na …

Czytaj więcej

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci …

Czytaj więcej

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w …

Czytaj więcej

  „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.” (Mt 2, 11) W zdaniu tym uderza fakt nieobecności Józefa, z perspektywy którego Mateusz napisał są opowieść o dzieciństwie. Podczas adoracji przy …

Czytaj więcej

  Niech Maryja kieruje naszymi krokami w nowym roku Tytuł «Boża Rodzicielka», tak ściśle związany ze świętami Bożego Narodzenia, jest zatem podstawowym tytułem, którym wspólnota wierzących od zawsze, moglibyśmy powiedzieć, czci Najświętszą Maryję Pannę. Dobrze wyraża on misję Maryi w …

Czytaj więcej

W 7 roku przed Chrystusem Herod kazał zgładzić swych synów Aleksnadra i Arystobula, ponieważ przeczuwał, że zagrażają jego własnej władzy. W 4 roku przed Chrystusem z tego samego powodu pozbawił życia także syna Antypatra. Jedyną kategorią kierującą jego myśleniem była …

Czytaj więcej

„Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 6)  Zacznijmy nasze rozważania od ostatnich słów cytatu: …

Czytaj więcej

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 8).  Pierwszymi świadkami tego wielkiego wydarzenia są czuwający pasterze. Wiele zastanawiano …

Czytaj więcej

Św. Józef spogląda z odwagą i ufnością w przyszłość Drodzy bracia i siostry! W tę czwartą niedzielę Adwentu Ewangelia św. Mateusza opowiada, jak było z narodzeniem Jezusa, z punktu widzenia św. Józefa. Był on przyobiecanym mężem Maryi, która, «wpierw nim …

Czytaj więcej

Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze Drodzy bracia i siostry! W tę trzecią niedzielę Adwentu czytamy podczas liturgii fragment Listu św. Jakuba, który rozpoczyna się takim oto wezwaniem: «Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana» (Jk 5, 7). Wydaje …

Czytaj więcej

Słuchanie Boga na pustyni świata Drodzy bracia i siostry! Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu (Mt 3, 1-12) ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który zgodnie ze znanym proroctwem Izajasza (por. 40, 3), wyszedł na Pustynię Judzką, gdzie pouczał i wzywał lud …

Czytaj więcej

Człowieka poznaje się po jego oczekiwaniu Drodzy bracia i siostry! Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia historię Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na jej ostateczne wypełnienie. …

Czytaj więcej

Gościnność jest cechą większości ludów Wschodu, dlatego reakcja uczniów jest w pewnym sensie zrozumiała. Oni chcą zniszczyć grzeszników wraz z ich grzechem. ale Jezus przynosi inną odpowiedź na grzech. Jest nim powołanie do wspólnoty uczniów, gdzie każdy jest konfrontowany z …

Czytaj więcej

Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe, bowiem nasza natura chce dominować, wiedzieć z góry, nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować. Wiara natomiast domaga się od nas pokornego …

Czytaj więcej

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch, o którym wiemy, że jest nieodzowny do budowania wspólnoty …

Czytaj więcej

Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone wezwanie do nawrócenia, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest zaproszony do uczestnictwa w …

Czytaj więcej

Niedziela Palmowa. W tę niedzielę przeżywałam w szczególny sposób uczucia najsłodszego Serca Jezusowego; duch mój był tam, gdzie był Jezus. Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, z gałęziami …

Czytaj więcej

Jezu, Prawdo wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały …

Czytaj więcej

Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam …

Czytaj więcej

Dziś rano, kiedy odprawiłam swoje ćwiczenia duchowne, zaraz wzięłam się do roboty szydełkiem. Czułam cicho w sercu swoim – czułam, że Jezus odpoczywa w nim; ta głęboka, a słodka świadomość obecności Bożej pobudziła mnie do tego, że rzekłam do Pana: …

Czytaj więcej

1931 rok, 22 lutego 47       Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubrane­go w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a …

Czytaj więcej

“Na początku Postu prosiłam swego spowiednika o umartwienie na ten okres Postu i otrzymałam takie, abym nie ujmowała sobie pokarmów, ale kiedy będę spożywać – mam rozważać, jak Pan Jezus przyjął na krzyżu ocet z żółcią: to będzie jako umartwienie. …

Czytaj więcej

Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. (Łk 5, 11) W obliczu radykalizmu Ewangelii wielokrotnie można usłyszeć opinię o woli bycia “zwyczajnym” chrześcijaninem. Piotr podobnie, nie czuje się predysponowany do czegoś wielkiego, on wręcz boi …

Czytaj więcej

“I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie».” (Łk 4, 24) Niedzielna Msza św., codzienna modlitwa, respektowanie przykazań, spowiedź, prośba o przebaczenie to proste akty wiary, które dobrze znamy, ale gdy przychodzi trudny moment, …

Czytaj więcej

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. ( Łk, 14, 21) Świat, na który patrzymy przez okienko telewizora lub …

Czytaj więcej

“Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2, 5) Jan Ewangelista powtarza w swoich listach, że “Bóg jest miłością”. A skoro tak, to Jego relacja do człowieka nie może się dokonywać inaczej, jak tylko w …

Czytaj więcej

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w …

Czytaj więcej

  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2,11) Wizyta trzech mędrców ze Wschodu (zwanych w naszej tradycji …

Czytaj więcej

  Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,  (J 1, 6-7) Jakże urzekająca jest pokorna miłość Boga! Ten, który stworzył wszystko mocąswego słowa, zapragnął być blisko człowieka. I …

Czytaj więcej

Łatwo może nam umknąć istotna różnica w postawach tych, którzy słuchają pasterzy. Wszyscy “dziwili się”, a Maryja “zachowywała i rozważała”. Święty Łukasz podkreśla, iż spotkanie z Nowonarodzonym stało się źródłem radości i uwielbienia Boga, ale to Maryja jest nam niezmiennie …

Czytaj więcej

1. «Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis — Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany» (Iz 9, 5). Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia: również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię, niosące światu …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry! 1. Boże Narodzenie już nadchodzi. Zostały jeszcze ostatnie poprawki do Narodzenia Pana i choinki – na Placu Świętego Piotra, a także – jest to niezbędne – przygotowanie duszy na tę wielką tajemnicę wiary. W ostatnich dniach …

Czytaj więcej

1. “Radujcie się zawsze w Panu … Pan jest blisko!” (Flp 4, 4-5). Tymi słowami Apostoła Pawła Liturgia zaprasza nas aby być radosnym. Jest to trzecia niedziela Adwentu i jest znana jako “Gaudete” – Radości”. To są słowa Sługi Bożego Pawła VI, które wybrał dla …

Czytaj więcej

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy, …

Czytaj więcej

1. “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki jego!” (Łk 3, 4). Tymi słowami, dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, Ewangelia woła do naszego serca, aby powitać Pana, który przychodzi. Dzisiejsza liturgia przedstawia nam jako wzór tego wewnętrznego przygotowania surową postaci Jana Chrzciciela przebywającego na pustyni głoszącego i …

Czytaj więcej

Drodzy bracia i siostry! 1. W pierwszą niedzielę Adwentu, który rozpoczynamy dzisiaj wraz z nowym rokiem liturgicznym, sugeruje nam w umysłach myśli pocieszenia i nadziei. Podstawowym tematem Adwentu jest pochodzące z proroctwa: “Pan przychodzi”. W związku z tym słowem jesteśmy zaproszeni …

Czytaj więcej

W tę przedostatnią niedzielę roku liturgicznego jest czytana, w redakcji św. Marka, część nauczania Jezusa o czasach ostatecznych, z użyciem terminu “eschatologiczny” (por. Mk 13, 24-32). Wypowiedź tę powtarzają, z pewnymi różnicami, także Mateusz i Łukasz i jest to prawdopodobnie …

Czytaj więcej

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! (Mk 9, 35) Słowa Jezusa z odczytanego przed chwilą fragmentu Ewangelii wskazują drogę świętej ambicji, znamionującej tych, którzy znają i miłują Boga: jest to droga duchowego pierwszeństwa, …

Czytaj więcej

1. W środku sierpnia — dla wielu jest to czas odpoczynku i letnich wakacji — liturgia uroczyście świętuje Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień nadziei i światła, gdyż wszystkim ludziom, ziemskim pielgrzymom, ukazane jest w Maryi czekające ich «chwalebne …

Czytaj więcej

1. «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). Piotr, zapytany przez Pana, wyznaje wiarę, także w imieniu innych apostołów. W tym wyznaniu wskazana jest niezawodna podstawa naszego dążenia do pełnej jedności. Jeśli bowiem pragniemy jedności uczniów Chrystusa, musimy …

Czytaj więcej

Ewangelie ukazują różnorodność cudów – znaków, które potwierdzają, że moc Boga działająca w Jezusie Chrystusie wychodzi poza świat ludzki i objawia się również jako władza nad siłami przyrody. Znamienna jest tu scena burzy na jeziorze: Naraz zerwał się gwałtowny wicher. …

Czytaj więcej

1. Kościół obchodzi dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która zachęca nas do modlitewnej kontemplacji tajemnicy Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie …

Czytaj więcej

«Gdy (…) przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie» (J 15, 26). Te słowa ewangelista Jan usłyszał z ust Chrystusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, w przeddzień męki. …

Czytaj więcej

1. We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Według tradycji uroczystość przypadała w ubiegły czwartek, ale ze względów duszpasterskich została przeniesiona na dzisiejszą niedzielę. Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które pozostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych …

Czytaj więcej

Będę cię chwalił, Panie, w zgromadzeniu braci, alleluja. Powtarzamy dzisiaj te słowa Psalmu, drodzy Bracia i Siostry, właściwie liturgii tej piątej Niedzieli Wielkanocnej. To wielkie zgromadzenie, nie tylko ludzi, lecz także narodów, które sięga krańców ziemi, przekracza granice doczesności i …

Czytaj więcej

 Chrystus mówi do nas dzisiaj: “Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11). W ten sposób mówił Jezus kiedyś w przypowieści – i Kościół często odczytuje tę przypowieść (…) Przy pomocy tej przypowieści Jezus …

Czytaj więcej

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Łk 24, 38-39). Tak …

Czytaj więcej

1. W Wielki Piątek, kiedy wisiał na krzyżu, Jezus pozostawił nam swój testament przebaczenia: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Wyszydzany i dręczony, błagał o przebaczenie swoich oprawców. W ten sposób jego szeroko otwarte ramiona i przebity bok …

Czytaj więcej

1. Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29)! Pierwszego dnia po szabacie – tego dnia, w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna – tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali tajemniczego Wędrowca, by pozostał z nimi, bo słońce …

Czytaj więcej

1. «Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie» (Łk 19, 38). Niedziela Palmowa przypomina nam moment przyjścia Chrystusa do Jerozolimy przed świętem Paschy. Ewangelia ukazuje Go nam, gdy wjeżdża do Jerozolimy otoczony przez rozradowane rzesze. Rzec można, że mesjańskie oczekiwanie Izraela …

Czytaj więcej

«Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa» 1. 25 dzień marca roku 2000, uroczystość Zwiastowania w roku Wielkiego Jubileuszu: tego dnia oczy całego Kościoła zwrócone są na Nazaret. Bardzo pragnąłem powrócić do miasta Jezusa, aby obcując …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. W Ewangelii na tę piątą Niedzielę Wielkiego Postu Jezus ilustruje znaczenie jego śmierci za pomocą obrazu ziarna pszenicy, które umierając, przynosi plon obfity (J 12, 24). Pomysł tej refleksji był podyktowany przez fakt, że wśród tłumów, które …

Czytaj więcej

1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi (Mt 1, 24; Łk 1, 27). W Piśmie Świętym ukazany jest on jako «ojciec» Jezusa (Łk 2, 27. 33. 41. 43. 48), gotowy urzeczywistniać Boże zamiary, nawet jeżeli po ludzku nie można …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. To już połowa Wielkiego Postu, w IV Niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tematem orędzia chrześcijańskiego, jakim jest wielka miłość Boga do ludzkości. W dzisiejszej Ewangelii czytamy: “Bóg tak umiłował świat, że Syna swego …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. W Ewangelii w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, Święty Jan mówi nam, że gdy Jezus znalazł kupców i bankierów w świątyni jerozolimskiej, zrobił sobie bicz ze sznurków i wypędził ich z gniewem: “Weźcie to stąd, a …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. W tą drugą niedzielę Wielkiego Postu liturgia przedstawia nam Przemienienie na górze Tabor. To objawienie chwały, która poprzedza najwyższą próbę Krzyża i przewiduje zwycięstwo zmartwychwstania. Piotr, Jakub i Jan byli świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Dzisiejsza Ewangelia opowiada, że …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. W ubiegłą środę, obrzędem posypania głów popiołem, weszliśmy w Wielki Post, pokutną podróż przygotowania do Paschy, okazja dla wszystkich ochrzczonych, aby odnowić ducha wiary i wzmocnić swoje zaangażowanie ewangelicznej konsystencji. Jak dzisiejsza Ewangelia (Mk 1, …

Czytaj więcej

Księga Kapłańska zawiera szczegółowe normy odnoszące się do trądu. Jak się okazuje z tekstu, chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie innych przed niebezpieczeństwem zagrożenia: Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 46). Jednakże te surowe zakazy zostały przezwyciężone przez Jezusa z …

Czytaj więcej

Adhortacja apostolska Paweł VI Evangelii nuntiandi przypomina, że pierwszym głosicielem Ewangelii jest sam Chrystus. Popatrzmy w świetle tej perykopy ewangelicznej, jak się przedstawia pewien dzień (i pewna noc) ewangelizacyjnej działalności Chrystusa. Znajdujemy się w Kafarnaum. Chrystus wychodzi z synagogi i …

Czytaj więcej

 “Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.”  ( Hbr 2, 17). Słowa te, zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków wyrażają również przesłanie dzisiejszego święta Ofiarowania Pańskiego w świątyni. …

Czytaj więcej

Na podstawie tego dnia, który upłynął w Kafarnaum, można stwierdzić, streszczając, że ewangelizacja prowadzona przez samego Chrystusa polega na nauczaniu o królestwie Bożym i na służbie cierpiącym. Jezus czynił znaki, a wszystkie one składały się na całość jednego Znaku. W …

Czytaj więcej

1. “Pokój zostawiam wam”. Te słowa Jezusa z Ewangelii Jana (J 14, 27) są tematem dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się dzisiaj. Znamienne jest, że temat ten został zaproponowany przez Kościoły Bliskiego Wschodu, gdzie jedność i pokój są najbardziej …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. Dzisiaj, okres Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego kończy się Świętem Chrztu Pańskiego w rzece Jordan. Ewangelie zgodnie potwierdzają, że kiedy Jezus wyszedł z wody, Duch Święty spoczął na nim w postaci gołębicy, a głos Ojca Niebieskiego słychać …

Czytaj więcej

1. W dniu dzisiejszym święto Objawienia Pańskiego, Ewangelia Mateusza mówi o tajemniczej “gwieździe”, która kieruje Mędrców do Jerozolimy, a następnie do Betlejem, gdzie uwielbili  Dzieciątko Jezus. Gwiazda, która doprowadziła do Chrystusa Mędrców przypomina bogatą symbolikę światła, wyraźnie obecną przy Bożym Narodzeniu. Bóg …

Czytaj więcej

1. Na pierwszą niedzielę nowego roku, drugą po Narodzeniu, po raz kolejny liturgia proponuje nam do medytacji cudowny fragment z Prologu Ewangelii Janowej. “Na początku”, pisał, “było Słowo … ” (J 1, 1). Greckie słowo to “Logos”, ale w umyśle Apostoła to odniesienie do …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. Dzisiaj, w pierwszym dniu Nowego Roku, liturgia ze starożytnym błogosławieństwem biblijnym, w której imię Pana jest powoływane do ludzi. “Pan podniesie swoje oblicze ku tobie i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 26). Z całego serca przedłużam ten najlepsze życzenia …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. Dzisiaj, kilka dni po Bożym Narodzeniu, Kościół kontempluje nad Świętą Rodzinę. W szkole z Nazaretu każda rodzina dowiaduje się o miłości, warsztacie jedności i otwartości do życia. W naszych czasach zła interpretacja praw sprowadza czasem kłopoty na …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry, 1. Dzisiaj, w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, obchodzimy święto św Szczepana, jednego z pierwszych diakonów Kościoła. Znany jest również jako “Pierwszy Męczennik”, ponieważ był pierwszym uczniem Chrystusa, który przelał za niego krew. Szczepan został ukamienowany na śmierć z …

Czytaj więcej

1. „Adoro Te devote, latens Deitas“. („Uwielbiam Cię pokornie, Bóstwo utajone”.) Tej Nocy rozbrzmiewają w moim sercu pierwsze słowa słynnego hymnu eucharystycznego, który towarzyszy mi każdego dnia w tym roku szczególnie poświęconym Eucharystii. W Synu Dziewicy, „owiniętym w pieluszki i leżącym w …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry! 1. Dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu liturgia przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, już bardzo blisko, zapraszając nas do medytacji nad Ewangelią Zwiastowania. Jest to dobrze znana scena, również grana przez znanych artystów, w którym Anioł Gabriel ujawnia …

Czytaj więcej

1. “Gaudete in Domino semper. ITERUM dico: Gaudete! … Dominus salo”. “Radujcie się zawsze w Panu; kolejny powiem, Raduj …. Pan jest blisko!”(Flp 4, 4-5).  To z tych słów zaczerpniętych z listu świętego Pawła do Filipian, ta niedziela ma nazwę liturgiczną “Gaudete”. Dziś liturgia wzywa …

Czytaj więcej

Drodzy Bracia i Siostry! 1. Podczas drugiej niedzieli Adwentu słyszymy głos w Ewangelii Jana Chrzciciela, proroka, wysłanego przez Boga jako prekursora Mesjasza. Przedstawia się na pustyni Judzkiej, powtarzającego starożytną wyrocznię Izajasza, woła: “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki jego”. Ta wiadomość na przestrzeni wieków …

Czytaj więcej

  Drodzy Bracia i Siostry! 1. W dzisiejszą pierwszą niedzielę Adwentu otwiera się nowy rok liturgiczny, a dokładniej, zaczynają się przygotowania do Bożego Narodzenia. Cały Kościół pielgrzymujący na świecie, wraca w duchu wobec oczekiwanego Mesjasza. Bóg jest “Kto to” przyszedł pośród nas w osobie Jezusa …

Czytaj więcej

Drodzy bracia i siostry! 1. Uroczystość Chrystusa Króla dziś podsumowuje roczny cykl obchodów liturgicznych, z którym Kościół upamiętnia i przeżywa tajemnice życia Pana: Wcielenia Słowa Bożego w łonie Maryi, jego narodzin, Jego śmierć i zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego. Kościół słyszał …

Czytaj więcej

Izrael miał jedną świątynię w Jerozolimie. Miała ona być znakiem obecności jedynego Boga. Ale nawet mając jedną świątynię, lud dopuszcza się składania hołdu obcym bożkom, tworząc w niej kult, który Bogu się nie podoba. Dlatego po znaku godów, kiedy Bóg …

Czytaj więcej

EWANGELIA (Mt 20,1–16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał …

Czytaj więcej

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W Bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i …

Czytaj więcej

Duch Święty towarzyszył życiu i misji Jezusa od wcielenia aż do wniebowstąpienia. Tak samo towarzyszy życiu każdego z nas od momentu chrztu świętego aż do śmierci. Duch daje nam życie Boże, wypełnia serca nasze miłością Boga samego, wskrzesza nas ze …

Czytaj więcej

“Wniebowstąpienie” – Pietro Perugino, XVI w., Katedra w Sansepolcro, Włochy   „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je …

Czytaj więcej

EWANGELIA (Łk 2,22-32) Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze …

Czytaj więcej

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Mt  3,  17 Jezus jest zawsze tym, który czyni pierwszy krok. Przychodzi do Jana i prosi o chrzest. Zaskakuje go do tego stopnia, że chrzciciel wzbrania się uczynić to, o co …

Czytaj więcej

Dla większości przypatrujących się Jezusowi konającemu na krzyżu bycie królem kojarzyło się z władzą polityczną i militarną. Dlatego ukrzyżowany Jezus jest dla nich zaprzeczeniem ich oczekiwań i nadziei. Być może w ten sposób biorą sobie odwet za niespełnione nadzieje, które …

Czytaj więcej

“A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach.” Ml  3, 20   Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie o kataklizmach i zapewnienia, że …

Czytaj więcej

Nie tylko saduceusze wymyślają intelektualne lub prawne pułapki, aby nie być zobowiązanym do przestrzegania Bożych przykazań. Podobnie podchwytliwe pytania czy przemyślne oskarżenia także dziś padają pod adresem Boga. Problem etyki małżeńskiej, szacunku dla życia, wychowania, kształtowania relacji ekonomicznych i wiele, …

Czytaj więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone
Parafia pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie
Copyright © 2014 – 2021