Boze_Narodzenie_2020a
"A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas."
Sw._Bartlomiej_2020a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

tło_630-lecie_nowe_calosc_2019_1a

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Szaty_liturgiczne_2019aaabbbb

Zabytkowe szaty liturgiczne
Nawiedzenie_2020_1aa

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Wydarzenia

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1,21-28) Jezus naucza jako mający władzę W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2021
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 16,15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA (J 1, 35-42) Powołanie pierwszych uczniów Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 stycznia 2021
 • 8:00

EWANGELIA  (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 stycznia 2021
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 grudnia 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 2, 13-18) Śmierć dzieci w Betlejem Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 grudnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 grudnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2020
 • 24:00

EWANGELIA (Mt 1, 1-25) Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2020
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 grudnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 grudnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 1, 6-8. 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 8 grudnia 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 grudnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 listopada 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 listopada 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25,31–46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 listopada 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25,14-30) Przypowieść o talentach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 listopada 2020
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 17,11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 listopada 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25,1–13) Przypowieść o dziesięciu pannach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 listopada 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 listopada 2020
 • 11:00

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie parafian i gości w niedzielę Msze św. w kościele św. Teresy. Msza św. za spoczywających na naszym cmentarzu będzie odprawiona o godz. 11:00. Kto może niech przyjdzie do świątyni a pozostali niech łączą się z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 października 2020
 • 8:00

EEWANGELIA (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 października 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 12,49-53) Ewangelia powodem rozłamu Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 października 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 22,15–21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 października 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 7 października 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 11,1-4) Jezus uczy modlitwy Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 października 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 21,33–43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 29 września 2020
 • 18:00

EWANGELIA (J 1,47-51) Ujrzycie aniołów Bożych Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 września 2020
 • 11:30

Odpust św. Teresy będziemy obchodzić w tym roku w niedzielę 27 września podczas Mszy św. o godz. 11:30. Sumę odprawi i słowo Boże wygłosi syn naszej parafii ks. Prob. Mirosław Nowak, który obchodzi w tym roku 35 lecie kapłaństwa.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 września 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 18,21–35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2020
 • 18:00

EWANGELIA (J 3,13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 września 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 18,21–35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 września 2020
 • 10:00

W niedzielę 6 września przeżywać będziemy w parafii I komunię naszych dzieci podczas Mszy św. o godz. 10:00. EWANGELIA (Mt 18,15–20) Upomnienie braterskie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 5 września 2020
 • 18:00

Serdecznie zapraszam na uroczyste poświęcenie odnowionej elewacji kościoła św. Bartłomieja i wykonanego systemu odwodnienia świątyni. Będzie ono w sobotę 5 września po Mszy św. o godz. 18:00 z udziałem zaproszonych gości. ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 sierpnia 2020
 • 8:00

Ewangelia (Mt 16, 21-27) Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że …

Czytaj więcej

 • Górka Duchowna
 • 28 sierpnia 2020
 • 18:00

Ze względu na stan epidemiologiczny wyjątkowo nie organizuję pieszej pielgrzymki w piątek 28 sierpnia ale serdecznie zapraszam parafian do przyjazdu na Mszę św. o godz. 18:00, którą odprawię w intencji wszystkich parafian. ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 23 sierpnia 2020
 • 10:00

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie parafian i własne sumę odpustową ku czci św. Bartłomieja odprawię sam 23 sierpnia o godz. 10:00 bez zapraszania kapłanów z dekanatu. Po Mszy św. wyruszy procesja wokół kościoła św. Bartłomieja. Udział w niej bierze służba …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 sierpnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 15,21–28) Wiara niewiasty kananejskiej Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 sierpnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 14,22–33) Jezus chodzi po jeziorze Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 6 sierpnia 2020
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 17,1-9) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 sierpnia 2020
 • 8:00

Ewangelia (Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 lipca 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 13,44-52) Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 lipca 2020
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 20,20-28) Kielich mój pić będziecie Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 lipca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 20,1.11-18) Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 lipca 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 13,24-43) Przypowieść o siewcy Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 lipca 2020
 • 8:00

EWANGELIA   (Mt 13,1-23) Przypowieść o siewcy Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 9 lipca 2020
 • 9:00-18:00

W czwartek przypada dzień wieczystej adoracji w naszej parafii. Porządek adoracji:           godz. 9:00 – 10:00 – VII Róża           godz. 10:00 – 11:00 – VI Róża           …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 lipca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 11,25–30) Jezus łagodny i pokorny sercem W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 29 czerwca 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 16,13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 czerwca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10,37–42)  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 czerwca 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1,57-66.80) Narodzenie się Jana. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 czerwca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10,26–33) Nie bójcie się ludzi Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 czerwca 2020
 • 18:00

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18:00 Msza św. z procesją do figury Serca Pana Jezusa na cmentarzu i tam nabożeństwo czerwcowe. Proszę o budowę ołtarza przy figurze służbę liturgiczną. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 18 czerwca 2020
 • 18:00

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy w taki sam sposób jak w ubiegły czwartek. Zapraszam równie licznie jak ostatnio. Będą przygotowane miejsca siedzące również poza świątynią. Ks. Piotr Kufliński 

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 czerwca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 9,36–10,8) Rozesłanie Apostołów Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 11 czerwca 2020
 • 10;00

Uroczystość Bożego Ciała będziemy przeżywać w kościele św. Bartłomieja i terenie przy nim. Msze św. o godz. 8:00 i 10:00. Po Mszy św. o godz. 10:00 wyruszy procesja z kościoła św. Bartłomieja do czterech ołtarzy usytuowanych wokół niego i przy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 czerwca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 3,16–18)  Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 maja 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 20,19–23) Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 maja 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 maja 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 14,15–21)  Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 maja 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 14,1-12)  Ja jestem drogą, prawdą i życiem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 maja 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 10,1–10) Jezus jest bramą owiec Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 maja 2020
 • 11:00

EWANGELIA (J 19,25-27) Oto Matka twoja Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 kwietnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 24,13–35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 kwietnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 kwietnia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 kwietnia 2020
 • 11:00

EWANGELIA (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 kwietnia 2020
 • 21:00

Wielką Sobotę rozpoczyna adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00. Przez kratę w kościele św. Teresy można będzie odwiedzać Chrystusa Eucharystycznego w grobie zatrzymując się w kruchcie świątyni. Może tam przebywać maksymalnie 5 osób. Nie będzie święcenia potraw w kościele. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 kwietnia 2020
 • 18:00

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Zapraszam na Drogę krzyżową którą można przejść wirtualnie na stronie internetowej naszej parafii. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18:00 bez udziału wiernych w kościele jedynie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 kwietnia 2020
 • 18:00

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 po której przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale – III części i na tym zakończy się adoracja. EWANGELIA (J 13, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 kwietnia 2020
 • 11:00

EWANGELIA  (Mt 26,14 – 27,66) + – słowa Chrystusa E. – słowa Ewangelisty I. – słowa innych osób pojedynczych T. – słowa kilku osób lub tłumu Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Zdrada Judasza E. Jeden z Dwunastu, imieniem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (J 11,1–45) Wskrzeszenie Łazarza Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (J 9, 1-41)  Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 marca 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 2,41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (J 4,  5-42)  Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 marca 2020
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 marca 2020
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich Żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 17, 1–9)  Przemienienie Pańskie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 marca 2020
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 marca 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 4, 1-11)  Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 lutego 2020
 • 11:00

 

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 lutego 2020
 • 16:00

Msza św. na pożegnanie Obrazu Matki Bożej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 lutego 2020
 • 18:00

Powitanie Obrazu Matki Bożej i Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.   

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 lutego 2020
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 6,1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 lutego 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 5,38-48)  Przykazanie miłości nieprzyjaciół Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 lutego 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 5,17-37)  Wymagania Nowego Przymierza Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 lutego 2020
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 5,13-16)  Wy jesteście światłem świata Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu­cenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 lutego 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 2,22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 stycznia 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 4,12-23)  Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2020
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 16,15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2020
 • 19:00
 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 stycznia 2020
 • 8:00

EWANGELIA (J 1,29-34)  Duch Święty spoczął na Jezusie Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 stycznia 2020
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 3,13-17) Chrzest Jezusa Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 stycznia 2020
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 2,1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 stycznia 2020
 • 8:00

EWANGELIA  (J 1,1-18)  Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się …

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup duszpasterskich naszej parafii będzie się w niedzielę 5 stycznia przyszłego roku – przed Świętem Trzech Króli – na sali wiejskiej o godz. 15:00. Ks. Piotr Kufliński 

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 stycznia 2020
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2,16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 10,17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2019
 • 24:00

EWANGELIA  (Mt 1,1-25) Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2019
 • 9:30

EWANGELIA (Łk 2,1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 1,18-24)  Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 11,2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 grudnia 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 3,1–12) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: “Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: “Głos wołającego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 grudnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 24,37-44)  Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 listopada 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 23,35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 listopada 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 listopada 2019
 • 11:00

W Święto Niepodległości zapraszam na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 11:00. Ofiary zbierane w świątyni będą przeznaczone dla Stolicy Apostolskiej. Podczas Mszy św. nastąpi poświęcenie tabliczek upamiętniających naszych bohaterów powstania wielkopolskiego po czym zostaną uroczyście przeniesione przez rodziny …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 listopada 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 20,27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 listopada 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 listopada 2019
 • 18:00

W piątek Dzień Zmarłych. Msze św. o godz. 9:00, 16:00 i 18:00 w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy św. o godz. 18:00 procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 1 listopada 2019
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 9:00 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu w intencji wszystkich zmarłych. W dniu tym będziemy kwestować …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 października 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 października 2019
 • 18:00

Modlitwa do św. Jana Pawła II Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, którą …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 października 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 października 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 17, 11-19) Wiara uzdrowionego cudzoziemca Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 12 października 2019
 • 9:30

W sobotę 12 października XVIII Rajd Różańcowy do Górki Duchownej im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam: dzieci, młodzież, jak również tych, którzy czują się młodzi duchem do udziału we wspólnej modlitwie. Wyruszamy z podwórza probostwa o godz. 9:30. Dla …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 października 2019
 • 8:00

EWANGELIA(Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 5 października 2019
 • 15:00
 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 września 2019
 • 11:30

Odpust św. Teresy będzie w niedzielę 29 września o godz. 11:30.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 września 2019
 • 15:00

W sobotę 28 września nasza OSP obchodzi jubileusz 90-lecia. Msza św. o godz. 15:00 u św. Teresy. ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 września 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 16, 1-13) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 września 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 15,1-32) Radość z nawrócenia grzesznika Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2019
 • 18:00

EWANGELIA (J 3,13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 września 2019
 • 9:30

EWANGELIA (Łk 14,25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 września 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 14,1.7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 sierpnia 2019
 • 16:00

Zapraszam na pieszą pielgrzymkę do Górki Duchownej. Piesi pielgrzymi wyruszą tradycyjnie w piątek 30 sierpnia po modlitwie z kościoła św. Teresy o godz. 16:00. O godz. 18:00 uczestniczymy we Mszy św. W tym dniu nie ma u nas Mszy św. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 29 sierpnia 2019
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 6,17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 sierpnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 13,22–30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 sierpnia 2019
 • 11:00

Odpust parafialny Św. Bartłomieja jak zwykle w sobotę 24 sierpnia o godz. 11:00. Sumę odprawi i słowo Boże wygłosi nowy proboszcz z Radomicka ks. Tomasz Nowak. Już dziś zapraszam do jego organizacji i liczny udział bo to nasz główny patron …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 sierpnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 12,49-53) Wymagania służby Bożej Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 sierpnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 12,32-48) Gotowość na przyjście Pana Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 6 sierpnia 2019
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 9,28b-36) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 sierpnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 12,13-21) Marność dóbr doczesnych Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich: ”Uważajcie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 lipca 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 11,1–13) Chrystus uczy modlitwy Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 lipca 2019
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 lipca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (J 20,1.11-18) Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 lipca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 10,38-42) Marta i Maria przyjmują Chrystusa Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 lipca 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 10,25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 lipca 2019
 • 8:00-17:00

We wtorek 9 lipca przypada dzień naszej parafialnej wieczystej adoracji. 

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 lipca 2019
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 10, 1-12.17-20) Pokój królestwa Bożego Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 czerwca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 czerwca 2019
 • 9:00

EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 28 czerwca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 15, 3-7) Przypowieść o zgubionej owcy Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 27 czerwca 2019
 • 18:00

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Proszę o ich budowę: I – przy zakrystii – Wspólnotę Różańca II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas III – przy drodze – Chór parafialny IV …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 czerwca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 57-66.80) Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 czerwca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za …

Czytaj więcej

 • z kościoła św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 20 czerwca 2019
 • 10:00

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Trasa tegorocznej procesji z kościoła św. Bartłomieja ulicami: Główną, Szkolną, Miodową na ul. Poprzeczną gdzie zakończy się Mszą św. Ołtarze na procesję przyjęli zaszczyt w tym roku budować: I – na ul. Głównej nr 28a …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 czerwca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 16,12-15) Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 czerwca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Prawdy was wszystkiego nauczy  Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 czerwca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 24,46-53) Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:  ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 maja 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 14,23-29)  Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów:  ”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 maja 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 13,31-33a.34.35) Przykazanie nowe Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 maja 2019
 • 15:00

Zapraszam seniorów i nie tylko na Parafialny Dzień Chorego w niedzielę 19 maja. O godz. 15:00 Msza św. z obrzędem namaszczenia a po niej spotkanie na salce przy stole.  ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 maja 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 10,27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne Jezus powiedział:  ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 maja 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 21,1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 maja 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 19,25-27) Oto Matka twoja  Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.  Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 28 kwietnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 kwietnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28,8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.  A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 kwietnia 2019
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 24,13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 kwietnia 2019
 • 21:00

Wielką Sobotę rozpoczyna adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00 prowadzona przez Żywy Różaniec. Plan adoracji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń i zamieszczony w Internecie. Od godz. 8:00 do 9:00 okazja do spowiedzi św. Święcenie potraw o godz. 14:00, 14:30 …

Czytaj więcej

 • z kościoła św. Bartłomieja, do kościoła św. Teresy , Stare Bojanowo
 • 19 kwietnia 2019
 • 17:00

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii z kościoła św. Bartłomieja o godz. 17:00 ul. Główną, Dworcową i z powrotem Główną do kościoła św. Teresy. Plan drogi krzyżowej znajduje …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 kwietnia 2019
 • 18:00

Wielki Czwartek   jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 po której przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale – III części.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 kwietnia 2019
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 kwietnia 2019
 • 11:00

EWANGELIA  (Łk 22, 14 – 23,56) + – słowa Chrystusa  E. – słowa Ewangelisty  I. – słowa innych osób pojedynczych  T. – słowa kilku osób lub tłumu Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Ostatnia Pascha E. Gdy nadeszła pora, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 kwietnia 2019
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 kwietnia 2019
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 kwietnia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 kwietnia 2019
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 marca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 15,1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 marca 2019
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 marca 2019
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 marca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 13,1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 marca 2019
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 marca 2019
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 marca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) Józef poznaje tajemnicę Wcielenia Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 marca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 9, 28b-36) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 marca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 marca 2019
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 6,1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 marca 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta  Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 lutego 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół  Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 lutego 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 6,17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 lutego 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 5,  1-11) Zostawili wszystko i poszli za Jezusem Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 lutego 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 lutego 2019
 • 9:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 stycznia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,1-4;4,14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2019
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 16,15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 stycznia 2019
 • 8:00

EWANGELIA (J 2, 1-12) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 stycznia 2019
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 3,15-16.21-22) Chrzest Jezusa Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 stycznia 2019
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 2,1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 stycznia 2019
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2,16-21)  Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 2,41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 10,17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (J 1,1-18) Słowo stało się ciałem Na początku było Słowo,  a Słowo było u Boga,  i Bogiem było Słowo.  Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało,  a bez Niego nic się nie stało,  co się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 grudnia 2018
 • 24:00

EWANGELIA  (Mt 1,1-25) Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 3, 10–18) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 3, 1-6) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 grudnia 2018
 • 9:00

EWANGELIA  (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 grudnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 21, 25-28.34-36) Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 listopada 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 listopada 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 listopada 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 listopada 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) Największe przykazanie Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 listopada 2018
 • 18:00

W piątek Dzień Zmarłych. Msze św. o godz. 9:00, 16:00 i 18:00 w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy św. o godz. 18:00 procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 1 listopada 2018
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 9:00 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu w intencji wszystkich zmarłych. W dniu tym będziemy kwestować …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 października 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 10, 46-52) Uzdrowienie niewidomego Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 października 2018
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 października 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 10,35-45) Przełożeństwo jest służbą Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 października 2018
 • 18:00

W czwartek przeżywamy w parafii Uroczystość Bierzmowania, którego udzieli Jego Ekscelencja ks. Biskup Grzegorz Balcerek – 50 kandydatom podczas Mszy św. o godz. 18:00 w kościele św. Teresy. 

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 października 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 października 2018
 • 8:00

EWANGELIA KRÓTSZA (Mk 10, 2-12) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 6 października 2018
 • 9:30

Zapraszam wszystkich a zwłaszcza dzieci i młodzież na XVII Rajd Różańcowy, który wyruszy z probostwa w sobotę 6 października o godz. 9:30. ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 września 2018
 • 11:30

Odpust parafialny ku czci naszej patronki św. Teresy przypadnie w tym roku w niedzielę 30 września. Suma odpustowa o godz. 11:30. ks. Piotr Kufliński

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 23 września 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 9,30-37) Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 16 września 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 8,27-35) Zapowiedź męki Chrystusa Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2018
 • 18:00

EWANGELIA (J 3,13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 9 września 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 7,31-37) Uzdrowienie głuchoniemego Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 2 września 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 7,1-8.14-15.21-23) Prawo Boże a zwyczaje Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Szkolna , Boisko Sportowe
 • 1 września 2018
 • 15:30

W imieniu Pani Burmistrz, Centrum Kultury w Śmiglu i Rady Sołeckiej Starego Bojanowa zapraszam na Dożynki Gminne „Święto kłosa i chleba” połączone z Dniem Seniora, które odbędą się w najbliższą sobotę 1 września na naszym stadionie sportowym. Uroczystość rozpocznie się …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 31 sierpnia 2018
 • 16:00

Zapraszam na pieszą pielgrzymkę do Górki Duchownej, która wyruszy tradycyjnie w piątek 31 sierpnia z kościoła św. Teresy o godz. 16:00. O godz. 18:00 uczestniczymy we Mszy św. W tym dniu nie ma u nas Mszy św. w parafii. ks. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 26 sierpnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 2,1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 25 sierpnia 2018
 • 11:00

W sobotę 25 sierpnia przeżywamy odpust św. Bartłomieja. Uroczystą sumę w intencji parafian o godz. 11:00 w kościele św. Bartłomieja odprawi O. Arnold franciszkanin z Pakości. EWANGELIA (J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Filip spotkał Natanaela …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 19 sierpnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 6,51-58) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 15 sierpnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 12 sierpnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (J 6,41-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 6 sierpnia 2018
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 9,2-10) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 5 sierpnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 6,24-35) Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 29 lipca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 6,1-15) Jezus rozmnaża chleb Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 22 lipca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 6,30-34) Jezus dobry pasterz Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 15 lipca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 6,7-13) Rozesłanie Apostołów Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 9 lipca 2018
 • 8:00

W poniedziałek przypada dzień wieczystej adoracji w naszej parafii. Porządek adoracji: godz. 9:00 – 10:00 – VII Róża godz. 10:00 – 11:00 – VI Róża godz. 11:00 – 12:00 – V Róża godz. 12:00 – 13:00 – IV Róża godz. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 8 lipca 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 6,1-6) Jezus nieprzyjęty w Nazarecie Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 1 lipca 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 5,21-43) Wskrzeszenie córki Jaira Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 29 czerwca 2018
 • 9:00

EWANGELIA (Mt 16,13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 24 czerwca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1,57-66.80) Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 17 czerwca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 4,26-34) Przypowieść o ziarnku gorczycy Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 17 czerwca 2018
 • 15:00

Parafialny Dzień Chorego w niedzielę 17 czerwca. O godz. 15:00 Msza św. z obrzędem namaszczenia a po niej spotkanie na salce przy stole.

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 10 czerwca 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Mk 3,20-35) Szatan został pokonany Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 8 czerwca 2018
 • 18:00

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18:00 Msza św. z procesją do figury Serca Pana Jezusa na cmentarzu. Proszę o budowę przy niej ołtarza służbę liturgiczną. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. EWANGELIA (J …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 7 czerwca 2018
 • 18:00

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Proszę o ich budowę: I – przy zakrystii – Wspólnotę Różańca II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas III – przy drodze – Chór parafialny IV …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 3 czerwca 2018
 • 8:00

EWANGELIA  (Mk 2,23 – 3,6) Jezus jest panem szabatu Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 31 maja 2018
 • 10:00

W uroczystość Bożego Ciała wyruszamy w procesji z kościoła św. Teresy ulicami: Główną, Mostową, Małą na ul. Kwiatową gdzie zakończymy Mszą św. Ołtarze na procesję mają zaszczyt w tym roku budować: I – na ul. Głównej nr 74 p. Nowak …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 27 maja 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28,16-20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 27 maja 2018
 • 11:30

Podczas Mszy św. o godz. 11:30 uroczystość Mszy św. Prymicyjnej ks. Przemysława Sobola. Wprowadzimy go w procesji, która wyruszy z jego domu rodzinnego o godz. 11:00 do kościoła św. Teresy.

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 20 maja 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 20,19–23)  Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 13 maja 2018
 • 10:00

EWANGELIA (Mk 16,15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 8 maja 2018
 • 18:00

EWANGELIA (J 10,11-16) Dobry pasterz daje życie za owce Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 6 maja 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 15,9-17) Przykazanie miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 3 maja 2018
 • 11:00

EWANGELIA (J 19,25-27) Oto Matka twoja Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 29 kwietnia 2018
 • 08:00

EWANGELIA (J 15, 1-8) Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 23 kwietnia 2018
 • 18:00

EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 22 kwietnia 2018
 • 08:00

EWANGELIA (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 15 kwietnia 2018
 • 08:00

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 9 kwietnia 2018
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 8 kwietnia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 2 kwietnia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28,8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 1 kwietnia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 24,13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 31 marca 2018
 • 21:00

Wielką Sobotę rozpoczyna adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00 prowadzona przez Żywy Różaniec. Plan adoracji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń i zamieszczony w Internecie. Od godz. 8:00 do 9:00 okazja do spowiedzi św. Święcenie potraw o godz. 14:00, …

Czytaj więcej

 • Z Kościoła św. Bartłomieja, do Kościoła św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 30 marca 2018
 • 17:00

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii z kościoła św. Bartłomieja o godz. 17:00 ul. Główną, Dworcową i z powrotem Główną do kościoła św. Teresy. Plan drogi krzyżowej …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 29 marca 2018
 • 18:00

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 po której przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale – III części.

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 25 marca 2018
 • 14:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2018
 • 11:00

EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM (Mk 11,1-10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 23 marca 2018
 • 17:15

 Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 18 marca 2018
 • 14:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 18 marca 2018
 • 8:00

EWANGELIA (J 12,20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 11 marca 2018
 • 11:00

EWANGELIA (J 3,14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował …

Czytaj więcej

 • Z Kościoła św. Bartłomieja , do Kościoła św. Teresy , Stare Bojanowo
 • 9 marca 2018
 • 14:00

 Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 4 marca 2018
 • 08:00

EWANGELIA (J 2,13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 25 lutego 2018
 • 9:30

EWANGELIA (Mk 9,2-10) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 18 lutego 2018
 • 0:00-24:00

EWANGELIA (Mk 1,12-15) Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 14 lutego 2018
 • 9:00

EWANGELIA (Mt 6, 1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 11 lutego 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 4 lutego 2018
 • 18:00

EWANGELIA (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 2 lutego 2018
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 28 stycznia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jako mający władzę W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 25 stycznia 2018
 • 18:00

EWANGELIA  (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 21 stycznia 2018
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 14 stycznia 2018
 • 8:00

Ewangelia (J 1, 35-42) Powołanie pierwszych uczniów Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 7 stycznia 2018
 • 8:00

Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 6 stycznia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 2, 1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 1 stycznia 2018
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 31 grudnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło napełniając się mądrością Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 26 grudnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA  (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 25 grudnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 24 grudnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 24 grudnia 2017
 • 24:00

EWANGELIA (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 17 grudnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (J 1, 6-8.19-28) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 10 grudnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 1, 1-8) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo , ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 3 grudnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 13, 33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 26 listopada 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25, 31–46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 19 listopada 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 12 listopada 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 25, 1–13) Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 5 listopada 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 23, 1-12) Obłuda faryzeuszów Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, Stare Bojanowo, ul. Główna 33
 • 2 listopada 2017
 • 18:00

W Dzień Zmarłych Msze św. o godz. 9:00, 16:00 i 18:00 w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy św. o godz. 18:00 procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, Stare Bojanowo, ul. Główna 33
 • 1 listopada 2017
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 9:00 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu w intencji wszystkich zmarłych. W dniu tym będziemy kwestować …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 29 października 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 22 października 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 22, 15–21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 15 października 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo, ul. Główna 64
 • 8 października 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 21, 33–43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 33, Stare Bojanowo, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 7 października 2017
 • 10:00

W sobotę 7 października XVI Rajd Różańcowy do Górki Duchownej im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam: dzieci, młodzież, jak również tych, którzy czują się młodzi duchem do udziału w tej niezwykłej modlitwie. Wyruszamy z podwórza probostwa o godz. 10:00. …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Stare Bojanowo, Kościół pw. św. Teresy
 • 1 października 2017
 • 11:30

W niedzielę 1 października odpust parafialny ku czci św. Teresy. Sumę odpustową o godz. 11:30 w intencji parafian odprawi ks. kan. Andrzej Szulc proboszcz z Włoszakowic.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 września 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 20, 1–16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 września 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 18, 21–35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2017
 • 17:00

EWANGELIA (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 września 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 18, 15–20) Upomnienie braterskie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 września 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 16, 21–27) Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 września 2017
 • 16:00
 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 sierpnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 16, 13–20)   Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 26 sierpnia 2017
 • 11:00

W najbliższą sobotę 26 sierpnia przeżywamy odpust św. Bartłomieja. Uroczystą sumę w intencji parafian o godz. 11:00 w kościele św. Bartłomieja odprawi Ks. Jarosław Olejniczak proboszcz parafii ze Starego Białcza. ks. Piotr Kufliński EWANGELIA (J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 sierpnia 2017
 • 13:00

Zapraszam na Mszę św. dożynkową, jako podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne zbiory w najbliższą sobotę 19 sierpnia o godz. 13:00 w kościele św. Bartłomieja. ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 sierpnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 14, 22–33) Jezus chodzi po jeziorze Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 sierpnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 17, 1-9) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 lipca 2017
 • 8:00

EWANGELIA   (Mt 13, 44-52) Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 lipca 2017
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 lipca 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (Mt 13, 24-43)  Przypowieść o siewcy Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 lipca 2017
 • 8:00

EWANGELIA   (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 lipca 2017
 • 9:00

W niedzielę przypada dzień naszej parafialnej wieczystej adoracji. Z tego powodu, że jest to niedziela będzie trochę inny porządek adoracji (od godz. 9:00 do 10:00 i od godz. 11:00 do 18:00) Porządek adoracji: godz. 09:00 – 10:00 – Róża Męska …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 lipca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 11, 25–30) Jezus łagodny i pokorny sercem W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 lipca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10, 37–42)  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 czerwca 2017
 • 9:00

EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 czerwca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10, 26–33) Nie bójcie się ludzi Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 czerwca 2017
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 57-66.80) Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 23 czerwca 2017
 • 18:00

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18:00 Msza św. z procesją do figury Serca Pana Jezusa na cmentarzu. Proszę o zbudowanie przy niej ołtarza służbę liturgiczną. W dniu tym nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zakaz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 czerwca 2017
 • 18:00

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Proszę o ich budowę: I – przy zakrystii – Wspólnotę Różańca II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas III – przy drodze – Chór parafialny IV …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 czerwca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 9, 36–10,8) Rozesłanie Apostołów Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 15 czerwca 2017
 • 10:00

Procesja Bożego Ciała – w czwartek 15 czerwca – wyruszy z kościoła św. Bartłomieja o godz. 10:00 ul. Główną na ul. Dworcową i dalej na ul. Polną do nr 8 przy którym zakończy się Mszą św. Ołtarze na procesję mają …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 czerwca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (J 3, 16–18)  Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 czerwca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (J 20, 19–23)  Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 31 maja 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 maja 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 28 maja 2017
 • 15:00

Wszystkich chorych zapraszam na Parafialny Dzień Chorego w najbliższą niedzielę 28 maja. Mszą św. o godz. 15:00 z obrzędem namaszczenia olejami św. w kościele św. Bartłomieja a po niej spotkanie przy kawie lub herbacie na salce parafialnej, zorganizowane przez Caritas …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 maja 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 14, 15–21)  Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 maja 2017
 • 10:00

EWANGELIA (J 14, 1-12) Ja jestem drogą, prawdą i życiem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 8 maja 2017
 • 18:00

EWANGELIA (J 10, 11-16) Dobry pasterz daje życie za owce Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 maja 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 10, 1–10) Jezus jest bramą owiec Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 maja 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka twoja Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 kwietnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 24, 13–35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 kwietnia 2017
 • 18:00

EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 kwietnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 kwietnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 28, 8-15)  Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 kwietnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 kwietnia 2017
 • 21:00

Wielka Sobota – adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00 prowadzona przez Żywy Różaniec. Plan adoracji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń i zamieszczony w Internecie. Od godz. 8:00 do 9:00 okazja do spowiedzi św.   Święcenie potraw o godz. …

Czytaj więcej

 • z kościoła pw. św. Bartłomieja, do kościoła pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 14 kwietnia 2017
 • 17:00

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii z kościoła św. Bartłomieja o godz. 17:00 ul. Główną, Dworcową i z powrotem Główną do kościoła św. Teresy. Plan drogi krzyżowej …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 kwietnia 2017
 • 18:00

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale – III części.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 kwietnia 2017
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 kwietnia 2017
 • 11:00

EWANGELIA  (Mt 26, 14 – 27,66) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Zdrada Judasza E. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: I. Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. E. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 kwietnia 2017
 • 17:15

 Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 kwietnia 2017
 • 15:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 kwietnia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (J 11, 1–45) Wskrzeszenie Łazarza Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 marca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (J 9, 1-41)  Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2017
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 marca 2017
 • 8:00

EWANGELIA  (J 4, 5-42)  Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 marca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 17, 1–9) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 marca 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 4, 1-11) Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 marca 2017
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 6, 1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 lutego 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 6, 24-34) Ufność w Opatrzność Bożą Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 lutego 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 lutego 2017
 • 08:00

EWANGELIA  (Mt 5, 17-37)  Wymagania Nowego Przymierza Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 lutego 2017
 • 08:00

EWANGELIA (Mt 5, 13-16)  Wy jesteście światłem świata Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu­cenie i podeptanie przez ludzi. Wy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 lutego 2017
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 stycznia 2017
 • 08:00

EWANGELIA (Mt 5, 1–12a) Błogosławieni ubodzy duchem Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2017
 • 8:00

EWANGELIA (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 stycznia 2017
 • 08:00

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 stycznia 2017
 • 08:00

EWANGELIA (J 1, 29-34) Duch Święty spoczął na Jezusie Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 stycznia 2017
 • 08:00

EWANGELIA (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 stycznia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 2, 1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 stycznia 2017
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 grudnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2016
 • 9:30

EWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 grudnia 2016
 • 24:00

EWANGELIA (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 grudnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 grudnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 11, 2-11)  Na Chrystusie spełniają się proroctwa Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 8 grudnia 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 grudnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 3, 1–12) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: “Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: “Głos …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 listopada 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 listopada 2016
 • 9:30

EWANGELIA (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 listopada 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 listopada 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 listopada 2016
 • 18:00

W środę Dzień Wszystkich Zmarłych. Msze św. o godz. 9:00, 16:00 i 18:00 w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy św. o godz. 18:00 procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych.

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 1 listopada 2016
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 9:00 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu w intencji wszystkich naszych zmarłych. W dniu tym będziemy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 października 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 października 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 października 2016
 • 9:30

XV Rajd Różańcowy do Górki Duchownej im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież, jak również tych, którzy czują się młodzi duchem do udziału w tej niezwykłej modlitwie. Wyruszamy z podwórza probostwa o godz. 9:30. Ks. Piotr Kufliński

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 października 2016
 • 18:00

Jego Ekscelencja ks. Biskup Damian Bryl podczas Mszy św. o godz. 18:00 udzieli sakramentu Bierzmowania 44 kandydatom z naszej parafii.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 października 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 października 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 17, 11-19) Wiara uzdrowionego cudzoziemca Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 października 2016
 • 11:30

Suma odpustowa odbędzie o godz. 11:30. Odprawi ją Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Osiecznej – nowy Gwardian O. Mikołaj Rąpała. Proszę wszystkich o zaangażowanie.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 września 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 16, 19-31) Przypowieść o bogaczu i Łazarzu Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 września 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 16, 1-13) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2016
 • 8:00

EWANGELIA (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy , ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 września 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 4 września 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 28 sierpnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 14 ,1.7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 26 sierpnia 2016
 • 16:00
 • ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja, Stare Bojanowo
 • 21 sierpnia 2016
 • 10:00

Odpust św. Bartłomieja będziemy obchodzić w tym roku w niedzielę 21 sierpnia. Msze św. o godz. 8:00 i 10:00 w kościele św. Bartłomieja. Sumę odpustową o godz. 10:00 odprawi ks. Tomasz Nowak – nasz były wikariusz w Śmigla. Bardzo proszę …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2016
 • 15:00

Zapraszam na Mszę św. dożynkową, jako podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne zbiory, która odbędzie się w Uroczystość Wniebowzięcia NMP o godz. 15:00 w kościele św. Bartłomieja. Ks. Piotr Kufliński

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 14 sierpnia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 12, 49-53) Wymagania służby Bożej Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 7 sierpnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 12, 32-48) Gotowość na przyjście Pana Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany …

Czytaj więcej

 • ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja, Stare Bojanowo
 • 6 sierpnia 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 9, 28b-36) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 lipca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 12, 13-21) Marność dóbr doczesnych Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 lipca 2016
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 lipca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA  (Łk 11, 1–13) Chrystus uczy modlitwy Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 lipca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 10, 38-42) Marta i Maria przyjmują Chrystusa Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 lipca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 lipca 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 10, 1-12.17-20) Pokój królestwa Bożego Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 czerwca 2016
 • 09:00

EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 czerwca 2016
 • 08:00

EWANGELIA (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 czerwca 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 57-66.80) Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 czerwca 2016
 • 08:00

EWANGELIA (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 czerwca 2016
 • 8:00

EWANGELIA  (Łk 7, 36-8,3) Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 czerwca 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Łk 7, 11-17) Wskrzeszenie młodzieńca z Nain Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 3 czerwca 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 15, 3-7) Przypowieść o zgubionej owcy Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 czerwca 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) Przykazanie miłości Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Par Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 maja 2016
 • 09:30

EWANGELIA (Łk 7, 1-10) Uzdrowienie sługi setnika Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 maja 2016
 • 10:00

Procesja Bożego Ciała – w czwartek 26 maja – wyruszy z kościoła św. Teresy o godz. 10:00 ul. Główną w stronę Sierpowa do nr 92a przy którym zakończy się Mszą św. Ołtarze na procesję mają zaszczyt w tym roku budować: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 maja 2016
 • 08:00

EWANGELIA (J 16,12-15) Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 maja 2016
 • 15:00

Wszystkich chorych zapraszam na Parafialny Dzień Chorego w niedzielę 22 maja na Mszę św. o godz. 15:00 z obrzędem namaszczenia olejami świętymi do kościoła św. Bartłomieja oraz na spotkanie przy kawie na salce parafialnej zorganizowane przez Caritas Parafialną. Ks. Piotr …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 maja 2016
 • 08:00

EWANGELIA (J 20,19–23) Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 maja 2016
 • 18:00

EWANGELIA (J 10, 11-16) Dobry pasterz daje życie za owce Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 maja 2016
 • 10:00

EWANGELIA (Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 maja 2016
 • 8:00

EWANGELIA (J 14 ,23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 kwietnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (J 13, 31-33a.34.35) Przykazanie nowe Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 23 kwietnia 2016
 • 18:00

EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 kwietnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 kwietnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA  (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 4 kwietnia 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy , ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 kwietnia 2016
 • 8:00

EWANGELIA (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 marca 2016
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 marca 2016
 • 11:00

EWANGELIA (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 marca 2016
 • 21:00

Wielka Sobota – adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00 prowadzona przez Żywy Różaniec. Plan adoracji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń. Od godz. 8:00 do 9:00 okazja do spowiedzi św. Święcenie potraw o godz. 14:00, 14:30 i 15:00. Liturgia …

Czytaj więcej

 • z kościoła pw. św. Bartłomieja, do kościoła pw. św. Teresy, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2016
 • 17:00

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła św. Bartłomieja o godz. 17:00 ul. Główną, Dworcową i z powrotem Główną do kościoła św. Teresy. Plan drogi …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 marca 2016
 • 18:00

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 potem przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie żale – III części.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 marca 2016
 • 14:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 marca 2016
 • 11:00

EWANGELIA  (Łk 22, 14 – 23,56) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Ostatnia Pascha E. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z Nim Apostołowie. Wtedy rzekł do nich: + Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 marca 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 2, 41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 marca 2016
 • 17:15

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 marca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 marca 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 lutego 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 lutego 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 9, 28b-36) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 lutego 2016
 • 14:00

“Zachęcam do udziału w Gorzkich żalach, które przez rozważania Męki Pańskiej zbliżają nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ja również w każdą niedzielę śpiewam z domownikami Gorzkie żale. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi na Wielki Post!”. św. Jan …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 lutego 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 4, 1-13) Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 lutego 2016
 • 17:15

 Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakżesz nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce Chrystusa płakał iż “Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 lutego 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Mt 6, 1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 lutego 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 5, 1-11) Zostawili wszystko i poszli za Jezusem Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 lutego 2016
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 4, 21-30) Jezus odrzucony w Nazarecie W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2016
 • 18:00

EWANGELIA (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 2, 1-12) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 10 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 3, 15-16.21-22) Chrzest Jezusa Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 6 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mt 2 ,1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 3 stycznia 2016
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 1 ,1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 1 stycznia 2016
 • 15:00

EWANGELIA (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 27 grudnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 2, 41-52) Rodzice znajdują Jezusa w świątyni Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 26 grudnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 25 grudnia 2015
 • 00:00

EWANGELIA (Łk 2 ,1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 20 grudnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 13 grudnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 3, 10–18) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 8 grudnia 2015
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 6 grudnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 3, 1-6) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 29 listopada 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 21, 25-28.34-36) Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 22 listopada 2015
 • 11:00

EWANGELIA (J 18, 33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 15 listopada 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 8 listopada 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 2 listopada 2015
 • 18:00

W poniedziałek 2 listopada Dzień Wszystkich Zmarłych. Msze św. o godz. 9:00, 16:00 i 18:00 w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy św. godz. 18:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. EWANGELIA (J 14, 1-6) …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 1 listopada 2015
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obchodzimy w tym roku w niedzielę, Msze św. o godz. 8:00 i 9:30 w kościele św. Teresy. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 25 października 2015
 • 11:00

EWANGELIA (Mk 10, 46-52) Uzdrowienie niewidomego Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: “Jezusie, Synu Dawida, ulituj się …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 18 października 2015
 • 09:30

EWANGELIA  (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 17 października 2015
 • 09:00

W sobotę 17 października XIV Rajd Różańcowy do Górki Duchownej im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież, jak również tych, którzy czują się młodzi duchem do udziału w tej niezwykłej modlitwie.

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 11 października 2015
 • 08:00

EWANGELIA  (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 33, Kościół pw. św. Bartłomieja
 • 9 października 2015
 • 10:00 AM

O godz. 10:00 Msza św. w kościele św. Bartłomieja, na którą zapraszam szczególnie Wspólnotę Różańca i wszystkich starszych. Przed Mszą św. proszę odmówić różaniec. O godz. 11:45 ks. Biskup odwiedzi nasze szkoły. O godz. 15:00 na cmentarzu będzie się przy …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 9 października 2015
 • 18:00

Sumę odpustową o godz. 18:00 odprawi J.E. ks. Biskup Grzegorz Balcerek. Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła z relikwiami Św. Jana Pawła II, które niosą ministranci seniorzy. Bardzo proszę o zaangażowanie strażaków, chór, matki różańcowe, poczty sztandarowe i całą …

Czytaj więcej

 • Stare Bojanowo, ul. Główna 64, Kościół pw. św. Teresy
 • 4 października 2015
 • 11:00 AM

EWANGELIA  (Mk 10, 2-16) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 września 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 9, 38-43.45.47-48) Zazdrość. Zgorszenie Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 września 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 9, 30-37) Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 14 września 2015
 • 18:00

EWANGELIA (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 13 września 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 września 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 sierpnia 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Mk 7, 1-8.14-15.21-23) Prawo Boże a zwyczaje Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 sierpnia 2015
 • 16:00

Serdecznie zapraszamy na Pieszą Parafialną Pielgrzymkę do Górki Duchownej która wyruszy w piątek 28 sierpnia z kościoła św. Teresy o godz. 16:00. O godz. 18:00 uczestniczymy we Mszy św.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 sierpnia 2015
 • 08:00

EWANGELIA (J 6, 54.60-69) Słowa życia wiecznego Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 22 sierpnia 2015
 • 11:00

W sobotę przeżywamy odpust św. Bartłomieja Apostoła uroczystą sumę w intencji parafian o godz. 11:00 w kościele św. Bartłomieja odprawi i kazanie wygłosi Ks. Prob. Piotr Bartkowiak z Górki Duchownej. Bardzo proszę o zaangażowanie: strażaków, poczty sztandarowe, wspólnotę różańcową, dziewczynki …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 sierpnia 2015
 • 08:00

EWANGELIA (J 6, 51-58) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2015
 • 08:00

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 sierpnia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 6, 41-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 6 sierpnia 2015
 • 18:00

EWANGELIA (Mk 9, 2-10) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 sierpnia 2015
 • 08:00

EWANGELIA (J 6, 24-35) Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 lipca 2015
 • 10:00 AM

EWANGELIA (J 6, 1-15) Jezus rozmnaża chleb Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 lipca 2015
 • 12:00

EWANGELIA  (Mk 6, 30-34) Jezus dobry pasterz Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 lipca 2015
 • 12:00

EWANGELIA  (Mk 6, 7-13) Rozesłanie Apostołów Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 9 lipca 2015
 • 09:00 AM

W czwartek przypada dzień wieczystej adoracji w naszej parafii. Porządek adoracji: godz. 9:00 – 10:00 – VII Róża godz. 10:00 – 11:00 – VI Róża godz. 11:00 – 12:00 – V Róża godz. 12:00 – 13:00 – IV Róża godz. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 lipca 2015
 • 12:00

EWANGELIA  (Mk 6, 1-6) Jezus nieprzyjęty w Nazarecie Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 29 czerwca 2015
 • 09:00

EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 czerwca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 5 ,21-43) Wskrzeszenie córki Jaira Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 czerwca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Łk 1, 57-66.80) Narodzenie się Jana Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 czerwca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 4, 35-41) Uciszenie burzy na jeziorze Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 czerwca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 4, 26-34) Przypowieść o ziarnku gorczycy Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 12 czerwca 2015
 • 18:00

EWANGELIA (J 19, 31-37) Przebicie boku Chrystusa Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 11 czerwca 2015
 • 18:00

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy. Proszę o ich budowę: I przy kościele – Wspólnotę Różańca II przy kościele – Parafialny Zespół Caritas III przy drodze – Chór parafialny IV na podwórzu probostwa – Ministrantów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 7 czerwca 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Mk 3, 20-35) Szatan został pokonany Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 4 czerwca 2015
 • 10:00

Procesja Bożego Ciała – w czwartek 4 czerwca – wyruszy z kościoła św. Bartłomieja o godz. 10:00 ul. Główną, dalej Szkolną i Osady na ul. Nową gdzie zakończy się Mszą św. Ołtarze na procesję mają zaszczyt w tym roku budować: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 maja 2015
 • 11:00 AM

EWANGELIA (Mt 28, 16-20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 maja 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 20, 19–23) Jezus daje Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 maja 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 16, 15-20) Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 17 maja 2015
 • 15:00

Wszystkich chorych zapraszam na Parafialny Dzień Chorego w niedzielę 17 maja na Mszę św. o godz. 15:00 z obrzędem namaszczenia olejami świętymi do kościoła św. Bartłomieja oraz na spotkanie przy kawie na salce parafialnej zorganizowane przez Caritas Parafialną. Ks. Piotr …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 maja 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 15, 9-17) Przykazanie miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 maja 2015
 • 10:00

W niedzielę 10 maja przeżywać będziemy w parafii I komunię naszych dzieci podczas Mszy św. o godz. 10:00. Proszę miejsca w kościele na tę Mszę św. zostawić dla rodziców i gości naszych dzieci. Spowiedź św. dzieci, rodziców i gości w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 maja 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 15, 1-8) Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 maja 2015
 • 09:00 AM

EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka twoja Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 kwietnia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 23 kwietnia 2015
 • 18:00

EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 kwietnia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 kwietnia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 kwietnia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Mt 28, 8-15)  Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 kwietnia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 kwietnia 2015
 • 21:00

Wielka Sobota – adoracja przy grobie od godz. 8:00 do 21:00 prowadzona przez Żywy Różaniec. Od godz. 8:00 do 9:00 okazja do spowiedzi św. Święcenie potraw o godz. 14:00, 14:30 i 15:00. Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego początek o godz. 21:00. Przynosimy …

Czytaj więcej

 • Z kościoła św. Bartłomieja do kościoła św. Teresy , ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 3 kwietnia 2015
 • 17:00

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa. Obowiązuje post ścisły bez żadnej dyspensy. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła św. Bartłomieja o godz. 17:00 ul. Główną, Dworcową i z powrotem Główną do kościoła św. Teresy. Zapraszam do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 kwietnia 2015
 • 18:00

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy. Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 potem przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 20:00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie żale – III części.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 marca 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA  (Mk 15 , 1-39) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Jezus przed Piłatem E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 25 marca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA  (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 marca 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 19 marca 2015
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 2, 41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 marca 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 marca 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 marca 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Mk 9, 2-10) Przemienienie Pańskie Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 22 lutego 2015
 • 11:00

EWANGELIA (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 lutego 2015
 • 18:00

EWANGELIA  (Mt 6, 1-6.16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 lutego 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) Uzdrowienie trędowatego Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 lutego 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 1 ,29-39) Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 2 lutego 2015
 • 18:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 lutego 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jako mający władzę W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 stycznia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 18 stycznia 2015
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 1, 35-42) Powołanie pierwszych uczniów Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 11 stycznia 2015
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 1 ,6b-11) Chrzest Jezusa Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 6 stycznia 2015
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 2, 1-12) Pokłon Mędrców ze Wschodu Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 4 stycznia 2015
 • 9:30

EWANGELIA  (J 1,1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 1 stycznia 2015
 • 11:00

EWANGELIA (Łk 2,16-21) Nadano Mu imię Jezus Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 grudnia 2014
 • 11:00

EWANGELIA  (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło napełniając się mądrością Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 grudnia 2014
 • 11:00

EWANGELIA (Mt 10,17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 25 grudnia 2014
 • 11:00

EWANGELIA (J 1,1-18) Słowo stało się ciałem Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 24 grudnia 2014
 • 24:00

EWANGELIA (Łk 2,1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 grudnia 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 grudnia 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 1,6-8.19-28) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 8 grudnia 2014
 • 18:00

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 grudnia 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Mk 1,1-8) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 30 listopada 2014
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mk 13,33-37) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 listopada 2014
 • 08:00 AM

EWANGELIA (Mt 25,31–46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 16 listopada 2014
 • 08:00 AM

EWANGELIA  (Mt 25,14-30) Przypowieść o talentach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 9 listopada 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 2 listopada 2014
 • 17:30

W niedzielę Dzień Wszystkich Zmarłych. Msze św. o godz. 8:00, 9:30 i 11:00 w kościele św. Teresy. O godz. 17:30 w kościele pw. św. Bartłomieja  poetycko – muzyczne Zaduszki. O godz. 18:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja na cmentarz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 1 listopada 2014
 • 14:00

W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 9:00 w kościele św. Bartłomieja. O godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszy procesja z modlitwami za zmarłych zakończona Mszą św. na cmentarzu w intencji wszystkich naszych zmarłych.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 26 października 2014
 • 8:00

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 23 października 2014
 • 18:00

W czwartek o godz. 18:00 przeżywać będziemy sakrament bierzmowania, który przyjmie 41 młodych ludzi. Udzieli go JE ks. biskup Grzegorz Balcerek.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 19 października 2014
 • 09:30

EWANGELIA (Mt 22,15–21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 12 października 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA  (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 11 października 2014
 • 10:00

W sobotę 11 października odbędzie się Rajd Różańcowy do Górki Duchownej im. Św. Jana Pawła II. Zabieramy ze sobą relikwie św. Papieża, które będziemy nieść na ramionach. Jest to niezwykła okazja, aby każdy z uczestników mógł ponieść sam, choć kawałek …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 5 października 2014
 • 11:30 AM

W niedzielę 5 października – przeżywać będziemy odpust parafialny ku czci św. Teresy. Sumę odpustową o godz. 11:30 odprawi w intencji Parafian i kazanie wygłosi ks. Dziekan Kan. Tadeusz Fołczyński. Po Mszy św. będzie okazja do uczczenia relikwii dla wszystkich chętnych.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 28 września 2014
 • 08:00

EWANGELIA (Mt 21,28–32) Nawrócenie prowadzi do zbawienia Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 21 września 2014
 • 09:30

EWANGELIA (Mt 20,1–16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 14 września 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (J 3,13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 12 września 2014
 • 19:00

Uroczystego wprowadzenia Relikwii św. Jana Pawła II z probostwa do kościoła pw. św. Bartłomieja dokona w piątek 12 września o godz.  19.00 Dziekan Ks. Kan. Tadeusz Fołczyński wraz z kapłanami naszego dekanatu. Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 7 września 2014
 • 09:30 AM

EWANGELIA (Mt 18,15–20) Upomnienie braterskie Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, …

Czytaj więcej

 • Sanktuarium Matki Bożej , Pocieszenia w Górce Duchownej, Górka Duchowna 47
 • 1 września 2014
 • 11:00

NIEDZIELA (24.08) DZIEŃ LUDZI PRACY – w intencji wszystkich ludzi pracujących oraz w intencji wszystkich bezrobotnych. PONIEDZIAŁEK (25.08) DZIEŃ SIÓSTR ZAKONNYCH I ŚWIECKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO – w intencji sióstr zakonnych oraz powołań do żeńskich zgr. zakonnych i świeckich instytutów …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 31 sierpnia 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA (Mt 16,21–27) Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 29 sierpnia 2014
 • 16:00
 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 24 sierpnia 2014
 • 11:30 AM

W najbliższą niedzielę przeżywamy odpust św. Bartłomieja  uroczystą sumę w intencji parafian o godz. 11:30 w kościele św. Bartłomieja odprawi i kazanie wygłosi O. Just Gwardian z Osiecznej. EWANGELIA (J 1,45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Filip spotkał …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 17 sierpnia 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA (Mt 15,21–28) Wiara niewiasty kananejskiej Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Bartłomieja, ul. Główna 33, Stare Bojanowo
 • 16 sierpnia 2014
 • 04:00 PM
 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 15 sierpnia 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA (Łk 1,39-56) Bóg wywyższa pokornych W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 10 sierpnia 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA (Mt 14,22–33) Jezus chodzi po jeziorze Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 3 sierpnia 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA (Mt 14,13–21) Cudowne rozmnożenie chleba Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 27 lipca 2014
 • 10:00 AM

EWANGELIA  (Mt 13,44-52) Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił …

Czytaj więcej

 • Kościół pw. św. Teresy, ul. Główna 64, Stare Bojanowo
 • 20 lipca 2014
 • 10:00 AM
</