Zmarwychwstanie-2018b

ZMARTWYCHWSTAŁ

Sw._Bartlomiej_2015a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Rada Parafialna

Na Radę Parafialną składa się Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Odbior_Relikwii_JP2_2014a

Rada Parafialna z Ks. Piotrem Kuflińskim podczas odbioru Relikwii św. Jana Pawła II w Krakowie z rąk JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – 04.06.2014r.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza oraz reprezentuje wspólnoty parafialne. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać proboszczowi w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Parafialna Rada Ekonomiczna wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome), planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji, troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna prowadzi działalność:

  • gospodarczo – finansowo – inwestycyjną
  • na rzecz ludzi bezrobotnych
  • na rzecz ludzi ubogich (szczególnie dzieci i młodzieży)
  • na rzecz rozwoju religijnego parafii i jej funkcjonowania
  • na rzecz ruchów parafialnych
  • historyczno – kronikarską
  • plastyczną (wystrój kościoła i innych obiektów sakralnych)

Obecnie Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna składa się z 9 osób.

Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Poznańskiej

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Starym Bojanowie 2014-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone