Adwent_2019aaabbb

poniedziałek

czwartek

wtorek

piątek

godz. 18:00

Zapraszamy!

630-lecie-parafii-1

630

1389 - 2019

tło_630-lecie_nowe_calosc_2019_1a

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

Sw._Bartlomiej_2015a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Szaty_liturgiczne_2019aaabbbb

Zabytkowe szaty liturgiczne

Rok 2019

W Sali Domu Wiejskiego w Uroczystość Trzech Króli 6 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Spotkanie rozpoczął Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński od przeczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim a następnie złożył zgromadzonym parafianom serdeczne życzenia. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem i indywidualnie składali sobie życzenia. Spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i akordeonu.

Do kościoła pw. św. Teresy w niedzielę 20 stycznia 2019 roku na Mszę św. o godz. 11:00 przybyli wyjątkowi goście, a mianowicie Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”. Najpierw Zespół śpiewem upiększył Mszę Świętą odprawioną przez Proboszcza Księdza Piotra Kuflińskiego. Następnie po Eucharystii rozbrzmiały kolędy, pastorałki oraz pieśni świąteczne wykonane przez Gości w przepięknych regionalnych strojach. Koncert w pełni ukazał piękno kultury narodowej oraz cud Bożego Narodzenia usłyszany w kolędowych melodiach.

W dniach od 25 – 27 marca 2019 roku w naszej parafii odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie. Miały one na celu przygotować uczniów i nauczycieli do owocnego przeżycia okresu Wielkiego Postu, a szczególnie Triduum Paschalnego. Rekolekcyjne ćwiczenia prowadził Ojciec Arnold – Franciszkanin z Pakości.

W III Niedzielę Wielkiego Postu 31 marca 2019 r. o godz. 15:00 odbył się wyjątkowy spektakl muzyczny w wykonaniu Chóru „Rotondo” z parafii św. O. Pio z Poznania pod dyrekcją Pani Natalii Sobkowiak. Chór zaprezentował „Muzyczny obraz Męki Pańskiej”, który pozwolił spojrzeć na Pasję Chrystusa z innej perspektywy. Muzyczne Misterium składało się z pieśni pasyjnych przeplatanych tekstami z Pisma Świętego, które wyrecytował Pan Robert Świeczkiewicz.
Kontynuacją kontemplacji cierpienia Chrystusa było nabożeństwo Gorzkich Żali, które odśpiewano przed Najświętszym Sakramentem tuż po zakończonym koncercie. Kazanie pasyjne ubogacające i chwytające za serce wygłosił Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński. Po błogosławieństwie eucharystycznym zgromadzeni parafianie ucałowali Relikwie św. Jana Pawła II.

Podczas każdej Mszy św. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński poświęcił palmy przyniesione przez parafian, które są symbolem „drzewa życia” i zwycięstwa. Zgromadzeni wierni ze skupieniem wsłuchani byli w opis Męki Pańskiej, którą odczytał Ksiądz Proboszcz. Swoje skarbonki wielkopostne przed ołtarzem złożyły dzieci jako swój „Dar dla Seniora”.
Niedziela Palmowa ustanowiona została na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczęła w naszej parafii Wielki Tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne.

Misterium Wielkiego Czwartku rozpoczęło się wieczorną celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej przez Ks. Piotra Kuflińskiego o godz. 18:00 w kościele pw. św. Teresy. W czasie tej uroczystości podczas śpiewu „Chwała na wysokości” rozbrzmiały wszystkie dzwony, które zamilkły aż do niedzielnego poranka. Przez gest połamania chleba i podania wina – Jezus oddał siebie wszystkim wierzącym i ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznej ciemnicy.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele grup parafialnych złożyli Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia z okazji kapłańskiego czwartku.
Przy kaplicy adoracji – ciemnicy odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali na pamiątkę modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, w którym rozważamy tajemnicę Męki i Śmierć Pana Jezusa. O godz. 17:00 z kościoła pw. św. Bartłomieja wyruszyła parafialna Droga Krzyżowa prowadząca ulicami naszej parafii. W rozważaniach i niesieniu krzyża uczestniczyli Szafarze, Ministranci, przedstawiciele grup parafialnych oraz mieszkańcy naszej parafii wraz z Księdzem Proboszczem Piotrem Kuflińskim. Wspólnej modlitwie towarzyszyły pieśni wielkopostne prowadzone przez Parafialny Chór.
Następnie w kościele pw. św. Teresy rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku. Na początku w chwili ciszy i skupienia Ksiądz Proboszcz leżał krzyżem przed ołtarzem, a wokół niego klęczeli zgromadzeni wierni oddając cześć Chrystusowi. Po modlitwie wstępnej w sposób uroczysty odczytana została Męka Pańska z Ewangelii św. Jana. Centralną częścią liturgii wielkopiątkowej była Adoracja Krzyża, podczas której Kapłan wraz z wiernymi złożyli pocałunek na figurze Jezusa zawieszonego na krzyżu. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Do godz. 24:00 trwało czuwanie oraz modlitewna adoracja przy Bożym Grobie prowadzona przez młodzież naszej parafii.

W Wielką Sobotę już od godz. 8:00 trwała adoracja przy Grobie Pańskim, przy Najświętszym Sakramencie w ciszy i skupieniu czuwali parafianie wraz ze Wspólnotą Żywego Różańca. Tradycyjnie tego dnia Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i poświęcił koszyczki z pokarmami na stół wielkanocny.
O godz. 21:00 przed kościołem św. Teresy rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński poświęcił ogień od którego zapalił Paschał – symbolizujący Chrystusa i w uroczystej procesji Paschał został wniesiony do świątyni. Podczas Liturgii Słowa zgromadzeni wierni wsłuchiwali się w historię ludzkości i Narodu Wybranego związanego z Bożym działaniem. Następnie po poświęceniu przez Celebransa wody odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Po ciszy Wielkiej Soboty w Świętą Noc Ksiądz Proboszcz sprawował Eucharystię. Na koniec odbyła się procesja eucharystyczna ze Zmartwychwstałym Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie ogłaszając światu, że Jezus żyje!

Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński w niedzielę 19 maja 2019 roku w kościele pw. św. Teresy o godz. 8:00 odprawił Mszę św. z okazji 75 rocznicy zdobycia Monte Cassino. Podczas Mszy św. zgromadzeni wierni modlili się za uczestników bitwy pod Monte Cassino z Gminy Śmigiel. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie wraz z pocztem sztandarowym. Eucharystię zakończyło nabożeństwo majowe oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez Księdza Proboszcza. W hołdzie bohaterów walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oddano Salwę Honorową z armaty.

W niedzielę 19 maja 2019 roku w kościele pw. św. Bartłomieja Ks. Piotr Kufliński odprawił Mszę św. w intencji wszystkich chorych naszej parafii. W Eucharystii uczestniczyli Parafianie, którzy pragnęli zjednoczyć swoje cierpienie z krzyżem Chrystusa. Po homilii Ksiądz Proboszcz zgromadzonym wiernym udzielił Sakramentu namaszczenia chorych aby ich umocnił duchowo i fizycznie. Mszę Świętą zakończyło błogosławieństwo oraz osobiste zawierzenie św. Janowi Pawłowi II poprzez uczczenie Jego świętych Relikwii. Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

W czwartek 20 czerwca 2019 r. przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tradycji nazywana Uroczystością Bożego Ciała. Z kościoła pw. św. Bartłomieja o godz. 10:00 wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Przy tych ołtarzach Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odśpiewał słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach mówiące o Eucharystii. Procesja przeszła ulicami naszej parafii: Główną, Szkolną, Miodową i Poprzeczną, a ołtarze zbudowali:
I –p. Szczepaniak
II –p. Bajonczak
III –p. Dobroń
IV –p. Kicińscy
Procesji tej towarzyszyła atmosfera zadumy i modlitwy oraz wspólnych śpiewów prowadzonych przez Parafialny Chór, całość dopełniały kwiaty sypane przed kroczącym pośród ludzi Chrystusem. Przy czwartym ołtarzu Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich Parafian.

W czwartek 27 czerwca 2019 roku zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres ośmiu dni podczas których odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Ten wyjątkowy czas pozwolił wiernym pogłębić wiarę w Jezusa eucharystycznego.
Mszę św. w kościele pw. św. Bartłomieja o godz. 18:00 celebrował Ks. Piotr Kufliński, po której wyruszyła procesja z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie do czterech ołtarzy. Ołtarze te zostały zbudowane przez następujące wspólnoty parafialne:
I – przy zakrystii – Wspólnota Różańca
II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas
III – przy drodze – Chór parafialny
IV – na podwórzu probostwa – Ministranci
Procesję eucharystyczną zakończyło uroczyste błogosławieństwo na cztery strony świata.

W piątek 28 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowioną po objawieniach Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W kościele parafialnym o godz. 18:00 pw. św. Bartłomieja Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił uroczystą Mszę św. podczas której przypomniał o obietnicach Serca Jezusowego. Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła do figury Serca Pana Jezusa znajdującej się na cmentarzu. Zgromadzeni przy figurze parafianie wraz z Księdzem Proboszczem odśpiewali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odczytano Akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Po tym specjalnym nabożeństwie procesja eucharystyczna udała się z powrotem do kościoła, na sam koniec Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa.

W lipcu rozpoczął się drugi etap remontu kościoła św. Bartłomieja. Odnawiana jest elewacja północna ściany świątyni wraz z pierwotnym zabytkowym wejściem do niej.

W liturgiczne Święto św. Bartłomieja Apostoła, czyli 24 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy parafialny odpust naszego głównego Patrona. W tym wyjątkowym roku 630 – lecia naszej parafii uroczystą sumę odpustową o godz. 11:00 odprawił Ksiądz Tomasz Nowak – Proboszcz z Radomicka. Podczas wygłoszonego kazania Ksiądz Celebrans przypomniał sylwetkę Świętego Bartłomieja oraz o naszym ciągłym dążeniu do świętości. Na zakończenie procesji eucharystycznej odśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wyśpiewano hymn Boże coś Polskę polecając się Bogu Najwyższemu. Jubileuszową eucharystię uświetnił Chór Parafialny z Panem Organistą, Ministranci, Szafarze oraz Kapłani z dekanatu śmigielskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Parafia pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie
Copyright © 2014 – 2019