Nabozenstowo_czerwcowe_2019a

Nabożeństwa

codziennie po Mszy św.

Zapraszamy!

czerwcowe

Sw._Bartlomiej_2015a
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

spacer-1a

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Chrystus nauczający

Chrystus nauczający, XIII w., Bodleian Library, Oksford

Chrystus nauczający, XIII w., Bodleian Library, Oksford

“I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie».” (Łk 4, 24)

Niedzielna Msza św., codzienna modlitwa, respektowanie przykazań, spowiedź, prośba o przebaczenie to proste akty wiary, które dobrze znamy, ale gdy przychodzi trudny moment, większe cierpienie, wydaje nam się, że to nie wystarczy, że potrzeba nam czegoś więcej. Proszący o uzdrowienie wódz syryjski Naaman, oburzony banalnością gestu, którego domaga się prorok, jest tak pouczony przez sługę: “Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czyż byś tego nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: “Obmyj się, a będziesz czysty?” (2 Krl 5, 13). Bóg lubi działać poprzez proste znaki i przez tych, których dobrze znamy.

Oddal ode mnie, Panie, zwątpienie podobne niewierze mieszkańców Nazaretu, abym mógł odkrywać i Twe zbawienie w tym, co znam tak dobrze, jak rodacy znali Jezusa, syna Józefa.

Dodane przez Magda

Administrator :-)

Wszelkie prawa zastrzeżone
Parafia pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie
Copyright © 2014 – 2019